Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Vrstvení reality: Právo na masku

Zajímáte se o scénografii, divadlo a výtvarné umění v současném společenském kontextu? Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru vyzývá místní i zahraniční divadelníky a teoretiky k přihlašování na sympozium nazvané Vrstvení reality: Právo na Masku. Bude se věnovat scénografii v divadle i mimo něj s cílem prozkoumat a zdůraznit neviditelné, imaginativní a dramatické složky našeho života.

Maska bude předmětem zkoumání v celé své šířce – chceme zachytit různé způsoby zakrývání a odkrývání těla i prostoru v průběhu představení. Cílem sympozia je zmapovat odlišné způsoby maskování i jejich využití v současných představeních. Na sympoziu bude prostor pro delší i kratší přednášky, prezentace, diskuze, i společenská setkání.

Přijímáme náměty na prezentace s praktickými i teoretickými ukázkami, které vycházejí nebo jsou úzce spojené se současným divadlem, performance, živým uměním a instalacemi, a které se zabývají rozdílnými způsoby maskování (a demaskování) a vrstvením reality.

Na tomto historicky prvním maskovaném sympoziu (přednášejícím i divákům důrazně doporučujeme, aby přišli v maskách) budeme o maskování debatovat a současně s ním experimentovat v praxi. Témata budou zahrnovat:

– vrstvení reality
– maskování/odhalení
– zakrývání prostoru
– maska celého těla
– kostým jako performance
– scénografie jako odhalování, ukazování, objevování prostoru
– maskování prostřednictvím zvuku nebo osvětlení
– maskování jako dramaturgický, vyprávěcí nebo konceptuální nástroj
– maska jako dočasná autonomní zóna
– proměňující síla maskování

Koncepce symposia: Sodja Lotker, Maaike Bleeker a Julian Hetzel

Pokud máte zájem prezentovat, zašlete nám abstrakt o rozsahu max. 300 slov a krátký životopis nejpozději do 5. září 2013 skrze registrační formulář nebo emailem. Autorské prezentace by měly obsahovat také (max.) 2 fotografie.

Registrace probíhá online ZDE do 5. září 2013.

Toto sympozium je součástí úvodní fáze dlouhodobého výzkumu Pražského Quadriennale v rámci projektu SdílenýProstor: Hudba Počasí Politika v letech 2013–2016.

Více informací ZDE na webu Pražského Quadriennale

Organizuje Pražské Quadriennale jako součást projektu SdílenýProstor: Hudba Počasí Politika.

Projekt byl podpořen z programu Kultura Evropské unie.

Pražské Quadriennale pořádá Ministerstvo kultury ČR a realizuje Institut umění – Divadelní ústav

SdílenýProstor organizuje Pražské Quadriennale ve spolupráci s těmito institucemi:

Finnish National Gallery, Museum of Contemporary Art, Kiasma Theatre; New Theatre Institute of Latvia; Santarcangelo dei Teatri; Victoria and Albert Museum; Theatre Faculty Utrecht School of the Arts; Divadelní fakulta akademie múzických umění v Praze; The Royal Central School of Speech and Drama; Centre for Creative Actions IMPACT Macedonia; Center for Polish Scenography, Silesian Museum; Zbigniew Raszewski Theatre Institute; University College of Østfold, Norwegian Theater Academy; The Swiss Arts Council Pro Helvetia; School of Visual Theatre Jerusalem.

www.sharedspace.cz a www.pq.cz.