Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Poločas rozpadu

Vzhledem k potřebě mezinárodní reflexe v kontextu divadelních kultur střední Evropy probíhá setkání českých, slovenských, polských, maďarských a německých scénografů, teoretiků a pedagogů: Poločas rozpadu


Jedná se o z řadu odborných sympozií nad stavem, podmínkami a možnostmi současné scénografie. Cílem diskuzních setkání je reflexe současné tvorby v jednotlivých zemích jak po umělecké stránce, tak z hlediska technologických trendů a finančních i kulturních podmínek.


Symposia jsou určena převážně odbornému publiku z řad scénografů, kostýmních výtvarníků, světelných / zvukových / video designérů, teoretiků a historiků divadla a studentům těchto oborů, zároveň ale cílí  i na širší veřejnost se zájmem o tuto uměleckou disciplínu.