Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Scénografové

Medailony českých a slovenských scénografů, kteří se účastnili některého ročníku výstavy Salon české scénografie.