Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

České středisko OISTAT

České středisko OISTAT
Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků OISTAT byla založena v roce 1969 v Praze. České středisko bylo zaregistrováno po vzniku samostatné České republiky. Cílem a posláním OISTAT a jeho českého střediska je podpora a rozvoj scénografie, divadelní architektury, teorie a praxe všech, divadelních technik, jež mají umělecký charakter; rozšiřování progresivních poznatků a metod, jakož i mezinárodní spolupráce a kontaktů. České středisko se soustřeďuje hlavně na konzultační, informační a koordinační roli v daných oborech a realizuje své aktivity prostřednictvím občanského sdružení ČOSDAT.

ČOSDAT (Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků)
Jeho cílem a posláním je podpora a rozvoj scénografie, divadelní architektury, teorie a praxe všech divadelních technik, jež mají umělecký charakter, rozšiřování progresivních poznatků a metod, jakož i mezinárodní spolupráce a kontakty v této oblasti. Sdružení zároveň funguje jako české středisko mezinárodní organizace OISTAT a deleguje své zástupce do jeho pracovních komisí.