Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Poločas rozpadu, version 2.1

Sympozium zaměřené na stav scénografie ve středoevropském prostoru, stav a kontext současné české scénografie a situaci oboru v zemích střední a východní Evropy – vzdělávání, praxe, popularizace, trendy a mezioborové přesahy.
Sympozium bylo rozděleno do dvou bloků. První blok představilo činnost domácí organizace ČOSDAT a byla určena zejména českým profesionálům i studentů. (v češtině) Druhý byl zaměřen na zmapování situace v dalších zemích střední Evropy, pojmenování společných oborových problémů a navázání kontaktů s potenciálními partnerskými organizacemi. (v angličtině)

Sympozium proběhlo v úterý 23. června v 10-12 hod. (česká část) a ve 14-16 hod. (mezinárodní část) v Knihovně Václava Havla (Ostrovní 13, Praha 1).