Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Salon české a slovenské scénografie 2018

Místo: ND Reduta, Brno

Vernisáž výstavy:  4. května 2018 v 17.30 hod.

Výstava: 5. – 30. května 2018 9,00-18,00 

Fotografie z vernisáže výstavy Salon české a slovenské scénografie od Vladimíra Buriana 4.5.2018 / ND Reduta / Brno na Flickru

Salon české a slovenské scénografie 2018

Výstava probíhá v přízemí a 1. patře foyer divadla Reduta. Součástí výstavy je i studentská sekce JAMU ve 2.  patře.

CZ
Erik Bartoš | Šimon Caban | Andrea Dudková | Daniel Dvořák | Vladimír Houdek | Anna Chrtková | Petra Goldflamová Štětinová | Marie Gourdain | Nitish Jain | Marie Jirásková | Eva Jiříkovská | Eufrasio Lucena Muñoz | Jan Machát | Sylva Marková | Jan Matýsek | Judita Mejstříková | Andrea Mužíková | Richard Pešek Jr. | Simona Rybáková | Lenka Řezníčková | Karolína Srpková | Dragan Stojčevski | Tereza Špindlerová | Zuzana Štefunková Rusínová | Petra Vlachynská | Anežka Vonášková

SK
Jozef Ciller | Peter Čanecký | Jaroslav Daubrava | Miroslav Daubrava | Marek Gašpar Šafárik | Adela Hajduová  (VŠMU) | Marija Havran | Zuzu Hudek | Eva Kleinová | Silvija Korenči Zubajová | Juraj Kuchárek | Eva Kudláčová Rácová | Alžbeta Kutliaková (VŠMU) | Ivana Macková | Gabriela Paschová | Michaela Pavelková (VŠMU) | Dáša Veselovská (VŠMU) | Dorota Volfová (VŠMU)

Elektronický katalog výstavy Salon české a slovenské scénografie zde.

Doprovodné akce:

  • MEZINÁRODNÍ SCÉNOGRAFICKÉ SYMPOSIUM POLOČAS ROZPADU 4.1 / 25. května. v 11,00-16,30 Tržnice Brno, Zelný trh 14-16, Brno
  • SHOWCASE U-KAŽ & M-LUV / 25. května. ve 20,00 Tržnice Brno, Zelný trh 14-16, Brno
  • Komentovaná prohlídka výstavy a budovy ND Brno Reduta 19.5. / 14,00


Salon české a slovenské scénografie 2018 představil díla českých a slovenských scénografů a umožňil jejich komplexní recepci a reflexi. Jednalo se o platformu, díky které se mohli setkat a představit  svou tvorbu jak profesionálové,  tak i studenti scénografie v nejširším pojetí tohoto pojmu (tj. zahrnuje zvukový a světelný design, kostýmní výtvarnictví, video-art a další).

Svým názvem tato specifická forma výstavy odkazuje na tzv. „francouzské Salony“ – původně uzavřenou událost, které se mohli zúčastnit pouze vybraní umělci. Později se však výstava osamostatnila – pod variovaným názvem „des Indépendents“ ji poprvé uspořádal okruh kolem Odilona Redona roku 1884. Princip byl však od počátku zřejmý: dostat na jedno
místo aktivně tvořící umělce, aby návštěvníkům předvedli svá díla („utkali se“) a zároveň o nich mohli mezi sebou komunikovat („setkali se“). K témuž cíli směřuje také ústřední myšlenka Salonu české a slovenské scénografie 2018: chce ukázat scénografickou tvorbu uplynulých čtyř let a zároveň být místem setkání jednotlivých tvůrců.

V pořadí již čtvrtá realizace projektu od jeho obnovení v roce 2013 proběhla v květnu roku 2018 v prostorách Národního divadla Reduta v Brně a měla hned dvě specifika: S ohledem na rok 2018 jako významné výročí česko-slovenské historie byla výstava Salon české scénografie (OD Kotva, listopad 2017) v tétp její edici rozšířena o slovenské scénografy: původní počet 27 českých autorů je tak ve spolupráci se Slovenským divadelným ústavem Bratislava a sdružením PRO SCENA doplněn o 19 slovenských, a navíc se celá výstava přesune závěrem roku 2018 do bratislavské galerie Umelka.
Druhou důležitou ambivalencí je skutečnost, že výstava letos proběhla souběžně a ve spolupráci s mezinárodním festivalem Divadelní svět Brno a bude tak nejen ve své diskusní části otevřena umělcům z okolních zemí.

Scénografická výstava Salon byla zaměřena jak na profesionální, tak na širší odbornou veřejnost, sledující dění v české a slovenské divadelní kultuře. Tedy na běžné divadelní diváky stejně jako na odborníky a praktiky z oblasti scénických umění. Scénografická tvorba zde byla představena ve svých výstavních podobách, které jsou přirozeně odtrženy od svého záměru a upotřebení: od divadla v nejširším slova smyslu. Jako nezbytnou součást výstavy tak Salon 2018 byla koncipována  i diskusní setkání vystavujících umělců a „jejich“ teoretiků. Doprovodnými akcemi se otevřela širší škále zájemců, kteří mohli vedle vernisáže 4.5. v brněnské Redutě navštívit mezinárodní symposium Poločas rozpadu 4.1, showcase současné scénografie U-KAŽ & M-LUV či komentované prohlídky. To vše v organizaci České organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT) a Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU / ATI),  ve spolupráci s Národním divadlem Brno Reduta a slovenskými partnery Divadelním ústavem Bratislava a spolkem PRO SCENA.

Projekt výstavy a doprovodných akcí podpořili dále Město Brno, Česko-německý fond budoucnosti a JAMU, zahraničními partnery jsou pak Instytut teatralny Zbigniewa Raszewskiego a Hungarian OISTAT Center.

Realizace výstavy a doprovodného programu:


Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Produkce: František Fabián
Výkonná produkce: František Fabián, Mirka Potůčková, Martina Procházková, Zdena Rudolfová
Produkce zahraničí: Milena Dörnerová
Produkce SK: Viera Burešová, Naďa Šimunová, Zuzana Šnircová
Kurátorská supervize: Amálie Bulandrová, Tomáš Kubart
Architekt: Matěj Sýkora
Instalace: Adlerovi a studenti JAMU
Spolupráce: Marie Jirásková a Jana Preková
Grafika: Alexandr Hudeček

Více informací pro slovenskou část výstavy: