Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Salon 2013/2014

Salon české scénografie 2013/2014, který se konal po sedmileté pauze zásluhou České organizace scénografů, divadelních architektů a techniků, byl v pořadí pátou přehlídkou tohoto druhu.

Salóny české scénografie navázaly na tradici Národních přehlídek české scénografie (1977, 1981, 1986, 1989), které mapovaly stav českého scénického, kostýmního a loutkářského výtvarnictví v období mezi jednotlivými ročníky mezinárodní scénografické výstavy Pražské Quadriennale.  První Salon české scénografie se konal v roce 1991 ve foyeru pražské Nové scény jako doprovodný program PQ‘ 91. V roce 1995 následoval Salon scénografie, zaplňující velkorysé prostory pražské Valdštejnské jízdárny. V červnu 1999, opět v rámci PQ, našel Salon českých scénografů umístění v malé dvoraně holešovického Veletržního paláce. V roce 2005 hostily Salon české scénografie reprezentativní prostory Lobkovického paláce na Pražském hradě a spolu s ním i bohatý doprovodný program. 

Fotografie z Prahy.

239

I když se název akce nepatrně obměňoval, šlo vždy o to, dát příležitost českým profesionálním scénografům (hlavně divadelním, ale i filmovým a televizním) i studentům scénografických škol představit své práce veřejnosti v co nejširší škále. Vzhledem ke stále intenzivnější tendenci rozrušování hranic mezi divadlem a příbuznými uměleckými disciplínami byl tenot Salon postaven před nelehký, nicméně nesmírně zajímavý úkol reflektovat adekvátně tento ne vždy vítaný, ale nezvratný proces. Navíc byl načasovaný do poločasu konání Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, jehož 13. ročník se konal v červnu 2015. Salon české scénografie 2013/2014 se tak také stane částečnou inventurou stavu české scénografie před touto vrcholnou oborovou událostí.

Mezi účastníky ročníku 2013/2014 byli etablovaní tvůrci jako Petr Matásek, Jozef Ciller, Simona Rybáková, Sylva Zimula Hanáková, Šimon Caban, Marie Jirásková, Jana Preková a Kamila Polívková, kteří svým dílem utváří  – a také v mezinárodním měřítku úspěšně reprezentují – krajinu české scénografie po dlouhá léta.  Zároveň se však objevila i jména méně známá či nová, často čerstvých absolventů či těch, kteří ještě studovali  a představovali své první projekty a realizace. Ukázalo se, že česká scénografie má mnoho podob. Návštěvníci výstavy se setkali s prezentací tradičních dramatických, operních i baletních děl, mohli obdivovat důmyslná architektonická řešení scény a nápadité kostýmy, které v nejlepším slova smyslu rozvíjí bohatý odkaz tradiční školy české scénografie, zároveň však mohli nahlédnout do světa té části spektra současné tvorby, která si libuje ve zpochybňování konvenčně pojatých hranic mezi divadelním a výtvarným uměním a která klade odlišné nároky na tvůrce představení i jeho diváka: byla k vidění dokumentace performance ve veřejném prostoru či interaktivní prezentace site specific projektů. Diváci si také mohli šimnout stále podstatnější role světelného designu, který obzvlášť v oblasti současného tance nahrazuje hmotné jevištní stavby a dekorace. Bylo také rovněž možné vidět, že scénografové jsou lidé mnoha řemesel: režírují a vytváří koncepty svých představení, ale i píší a vydávají o svém oboru výpravné publikace či realizují výstavy.

Fotografie z Brna.

20131121_4499

Součástí Salonu české scénografie bylo i Diskusní sympozium na téma „Současná česká scénografie: Poločas rozpadu“

Záštitu nad výstavou převzal profesor Jaroslav Malina.


Vystavující umělci:

Kateřina Bláhová • Jana Boháčková, Vladimír Burian • Šimon Caban • Jozef Ciller • Gimonfu (Jan Adamus, Ondřej Bělica) • Petra Goldfamová Štětinová • Sylva Zimula Hanáková • Lenka Jabůrková • Marie Jirásková • Lucie Loosová • Petr Matásek • Kateřina Miholová • Tomaš Morávek • Lucie Nováčková • Richard Pešek • Kamila Polívková • Jana Preková • Marta Roszkopfová • Romana Redlová • Simona Rybáková • Tomáš Rusín • Peter Smetáček • Vladimír Soukenka • Matěj Sýkora • Zuzana Štefunková Rusínová • Kristýna Täubelová • Martin Vlček• Renata Vosecká • Barbora Zelníčková

Koncepce:

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT, z. s.)

Odborná supervize: Marie Jirásková, Jana Preková

Produkce: František Fabián, Martina Černá, Denisa Šťastná, Daniela Ferenčíková

Odborné texty: Barbora Příhodová, Denisa Šťastná, Marie Zdeňková

Divadlo Reduta, Brno
22. 11. –  6. 12.2013

České centrum Praha
1. 4. – 2. 5. 2014

Salon české scénografie 2013/2014 se konal s laskavou podporou a za finanční účasti:


Partneři Salonu české scénografie 2013/2014: