Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Publikace

World Scenography

World Scenography je dlouhodobým publikačním projektem OISTAT. Jedná se o třídílnou sérii, která obsahuje soubor scénografických děl světového významu. Zaměřuje se na období 1975-2015. V roce 2011 vyšel první svazek, který představuje scénografii období 1975-1990.

Publikace dokumentuje cca 430 významných návrhů z 61 zemí celého světa, které byly vvytvořeny v období 1975-1990. Jsou zde zastoupení  například tito scénografové: Boris Aronson, Maria Bjornson, David Borovsky, John Bury, Richard Foreman, Achim Freyer, David Hockney, Tadeusz Kantor, Yannis Kokkos, Ralph Koltai, Valery Levental, William Ivey Long, Alejandro Luna, John Napier, Cameron Porteous, Sun-Hi Shin, Josef Svoboda, Ichiro Takada, Joe Vanek, Ladislav Vychodil, Robin Wagner, Robert Wilson.

Editory publikace jsou Eric Fielgind a Peter McKinnon. Na její přípravě se podílela národní střediska OISTAT, včetně ČOSDAT a IDU.

Publikaci lze objednat na internetové stránce: www.worldscenography.org

 

New Theatre Words

Slovník divadelní, scénografické a technologické terminologie vydal OISTAT v několika vydáních.
Světová edice: anglicko-francouzsko-německo-španělsko-japonsko-korejsko-ruská verze. Vydáno v roce 2001 (modrý obal).
Středoevropská edice: anglicko-francouzsko-německo-holandsko-česko-maďarsko-polsko-rumunsko-slovensko-bulharsko-rusko-srbská verze. Vydáno v roce 1998 (červený obal).
Severoevropská edice: anglicko-francouzsko-německo-švédsko-dánsko-finsko-islandsko-norsko-estonsko-lotyško-litevsko-ruská verze. Vydáno v roce 1998 (zelený obal).

 

6th OISTAT Architectural Competition World Theatre in Prague 2003- Results Catalogue

Výsledkový katalog 6. ročníku soutěže divadelní architektury OISTAT World Theatre v Praze 2003. Tato divadelně-architektonická soutěž OISTAT, která je organizována každé čtyři roky architektonickou komisí OISTATu, je mezinárodní soutěží nápadů. Vítězné příspěvky byly vystaveny na Pražském Quadriennale. V jejím rámci jsou také udělovány ceny OISTATu laureátům této soutěže. Tématem soutěže bylo navrhnout divadelní budovu se sálem o cca 400 sedadlech a s vtipným řešením hracího prostoru, který by umožnil jeho detailnější využití. Soutěže se zúčastnilo 258 projektů z 38 zemí a kataloh představuje 27 nejlepších přihlášených projektů, které v soutěži uspěly.

 

5th OISTAT Architectural Competition World Theatre in Prague 1999- Results Catalogue

Výsledkový katalog 5. ročníku soutěže divadelní architektury OISTAT World Theatre v Praze 1999. Tato divadelně-architektonická soutěž OISTAT, která je organizována každé čtyři roky architektonickou komisí OISTATu, je mezinárodní soutěží nápadů. Vítězné příspěvky byly vystaveny na Pražském Quadriennale. V jejím rámci jsou také udělovány ceny OISTATu laureátům této soutěže. Do soutěže se přihlásilo 261 projektů z 31 zemí, katalog představuje 27 nejlepších přihlášených projektů, které v soutěži uspěly.