EN

ČOSDAT

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Scénografické symposium Poločas rozpadu 4.1

25.5. 2018, Tržnice Brno

Poločas rozpadu 4.1 / Half-life 4.1

KEYNOTES:


Program:

10:00 – 12:00: SCÉNOGRAFE & PRAXE

13:00 – 14:00: SCÉNOGRAFIE & SVĚTELNÝ DESIGN

15:30 – 16:30: SCÉNOGRAFIE & TEORIE, TECHNOLOGIE

17:00 – 18:00: SCÉNOGRAFIE & INSTALACE

18:30 – 19:00: SCÉNOGRAFIE & EDUKACE

20: 00: U-KAŽ & M-LUV


TÉMATICKÉ BLOKY:


SHOWCASE U-KAŽ & M-LUV

25. 5. 2018 20,00-21,30 Tržnice Brno (Zelný trh 14-16, Brno)

Součástí symposia byla i otevřená večerní prezentace U-KAŽ & M-LUV: Účastnící mohli  představit svou aktuální tvorbu, zdroje inspirace, reflexi aktuálních trendů scénografické praxe či jiný oborový příspěvek v krátkých, 7 minutových vstupech formou pecha kucha prezentace (např. 14 obrázků a 30 sekund na komentář jednoho).

Pro tuto část symposia jsme vybírali prezentující především z uměleckých oborů, kteří mohli neformálně představit svá realizovaná i nerealizovaná scénografická díla. Cílem prezentace bylo  seznámit se s prací mladých umělců s osobitým pohledem, tvůrčím přístupem a neobvyklými
zdroji inspirace.


Důvodem zařazení prezentace U-Kaž & M-luv na večer dne konání symposia byla snaha o aktivní propojení teoretiků a praktiků divadelního (zejména scénografického) umění. Kromě zástupců jednotlivých zemí V4 a Německa dostali prostor především čeští scénografové a teoretici (profesionálové i studenti).