Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Pracovní komise

OISTAT tvoří jedna pracovní skupina a šest odborných pracovních komisí – Architektonická, Edukační, Publikační, Technologická, Scénografická a Historická. Jednotlivé komise kromě navazování a udržování kontaktů a výměny informací také zpracovávají různé úkoly a projekty ve své oblasti, např. Edukační komise byla hlavním organizátorem projektu Scenofest na pražském Quadriennale, Architektonická komise pravidelně pořádá soutěž divadelní architektury a vydává publikaci o nových divadlech, Technologická komise se věnuje zejména technickým standartům v divadlech v jednotlivých zemích, všechny pak během svých zasedání pravidelně pořádají tématické workshopy a semináře.

1. Architektura

předseda Tim Foster (UK)

za ČR: Lenka Bednářová 

2. Vzdělání a výchova

předseda Ian Evans (UK)

za ČR: Marie JiráskováKristýna Täubelová

3. Publikace a komunikace

předseda Carl Walling (USA)

za ČR: Martina Pecková Černá

4. Technologie

předsedkyně Romana Bosković (Srbsko)

za ČR: Pavel Dautovský

5. Performance Design

předsedkyně Markéta Fantová (Česká republika)

V rámci komise pracuje tzv. Sound Design Working Group, Ligthing Design Working Group a Costume Design Working Group (předsedkyně pracovní skupiny: Simona Rybáková).

za ČR: Simona RybákováJana Preková, Jan Beneš

6. Výzkum 

předsedkyně Bruno Forment (Belgie)

za ČR: Barbora Diego Rivera Příhodová

Theatre Timeline Working Group

Pracovní skupina, která realizuje projekty napříš komisemi pro Výzkum, Technologie a Vzdělání a výchovu. Zaměřuje se především na historická divadla, postupy a technologie.

Stránky jednotlivých komisí naleznete na www.oistat.org, kde jsou i další informace o členech jednotlivých komisích, projektech, zasedáních apod.