EN

ČOSDAT

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Výbor ČOSDATu, z.s.

VÝBOR, zvolený VH ČOSDATu 6.12.2017
na  období prosinec 2017- prosinec 2019:

KONTROLNÍ  KOMISE,  zvolená 6.12.2017 pro období 12.2017-12.2018: