Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Diskusní sympozium na téma „Současná česká scénografie: poločas rozpadu“

Datum: 24. 4. 2014


Hlavní diskutér: Aleš Čermák, Tomáš Kubart, Kristýna Täubelová, Simona Rybáková, Matěj Sýkora, Radka Kunderová, Barbora Příhodová,

Moderátoři: Barbora Příhodová, Martin Bernátek, Jana Preková, Marie Jirásková, Martina Černá, Vladimír Soukenka, Jan Štěpánek

Místo konání: České centrum, Praha

Počet zúčastněných: 25


Téma diskuze: „Současná česká scénografie: poločas rozpadu“
Diskuze byla zaměřena na stav současné české scénografie. Sympozium se konalo v rámci Salonu české scénografie 2013/2014. Datum Salonu české scénografie bylo záměrně načasováno do „poločasu“ mezi dvěma ročníky Pražského Quadriennale, aby výstava byla jakousi inventurou současné české scénografické tvorby.