Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Poločas rozpadu 3.1: Podoby a proměny současné scénografie

Datum: 3. 11. 2017
Místo: Pražské kreativní centrum
Počet účastníků: 16

Diskusní sympozium zaměřené na teoretické i praktické problémy současné scénografické tvorby a na její národní i mezinárodní rozměr. Mimo jiné byla diskutována budoucnost výstavy Salon české
scénografie – jeho formát, způsob organizace a role kurátora této „nekurátorované“ výstavy, což s
sebou přineslo podněty pro příští ročník výstavy.