Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

OISTAT

OISTAT je Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků, která byla založena v roce 1969 v Praze. Hlavním posláním OISTATu je vytváření a podpora mezinárodní teoretické i praktické výměny v oblasti scénografie, divadelních architektury a divadelních technologií i v dalších oblastech, které se podílejí na vytvoření živých představení, dále vytváření vzájemných kontaktů a komunikace mezi organizacemi i odborníky v jednotlivých zemích a podpora celoživotního vzdělávání odborníků v těchto oblastech. Cílem OISTATu je podpora vytváření národních středisek v každé zemi, která mají výše zmíněné záměry dosahovat. Jedním z hlavních východisek práce OISTATu je respekt k zachování integrity všech kultur a oslava kulturní diverzity.

Další informace najdete na www.oistat.org