Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Výkonné orgány

V současné době má OISTAT 31 národních středisek, 21 přidružených členů a 49 individuálních členů z 51 zemí světa (více o členech a členství viz https://www.oistat.org/about_membership.php ). Činnost organizace určuje tzv. Kongres, který se schází jednou za čtyři roky a jehož členy jsou zástupci z jednotlivých národních středisek. Organizace je řízena tzv. Executive Comittee (EC) v čele s prezidentem. Všichni členové Comittee mají mezi sebe rozdělené jednotlivé oblasti a pravomoce. Pravidelným členem Comittee je vždy český zástupce, který je zodpovědný za komunikaci mezi OISTATem a Pražským Quadriennale, na jehož programu se OISTAT pravidelně podílí a během nějž v Praze také zasedá.

Výkonný výbor:

Prezident: ABY COHEN
Výkonná ředitelka: WAN- JUNG WEI, executivedirector@oistat.org
Viceprezident: SAMUEL, SHIH-HSING WANG
Viceprezident: HAZEM SHEBL
Další členové výkonného výboru: JAN K. ROLNIK, APRIL VICZKO, MIA DAVID, LAURA VAN HAPEREN, SOFIA PANTOUVAKI, WAN- JUNG WEI.
Dalším výkonným orgánem je Governing Board tvořený předsedy jednotlivých komisí.
Executive Comittee pravidelně zasedá dvakrát ročně, Governing Board zasedá jednou ročně, stejně jako jednotlivé komise.
Národní střediska i individuální členové platí roční členské příspěvky sekretariátu OISTATu.