Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Výkonné orgány

V současné době má OISTAT 33 národních středisek, 22 přidružených členů a 33 individuálních členů z 50 zemí světa (více o členech a členství viz http://www.oistat.org/Item/list.asp?id=1183). Činnost organizace určuje tzv. Kongres, který se schází jednou za čtyři roky a jehož členy jsou zástupci z jednotlivých národních středisek. Organizace je řízena tzv. Executive Comittee (EC) v čele s prezidentem. Všichni členové Comittee mají mezi sebe rozdělené jednotlivé oblasti a pravomoce. Pravidelným členem Comittee je vždy český zástupce, který je zodpovědný za komunikaci mezi OISTATem a Pražským Quadriennale, na jehož programu se OISTAT pravidelně podílí a během nějž v Praze také zasedá.

Výkonný výbor:

PrezidentLouis Jansenpresident@oistat.org
Výkonná ředitelka: Wei-Wen Chang (Tchaj-wan), executivedirector@oistat.org
ViceprezidentAby Cohen
ViceprezidentDuncan Ei-Eu Chang
Další členové výkonného výboruBert DetermannMichael RamsaurMarina RaytchinovaMiljana ZekovićSean Crowley
Dalším výkonným orgánem je Governing Board tvořený předsedy jednotlivých komisí.
Executive Comittee pravidelně zasedá dvakrát ročně, Governing Board zasedá jednou ročně, stejně jako jednotlivé komise.
Národní střediska i individuální členové platí roční členské příspěvky sekretariátu OISTATu.