Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Nabídka stipendia k účasti na mezinárodním workshopu Sdílený Prostor: Hudba Počasí Politika ve Varšavě

Pražské Quadriennale nabízí stipendium k účasti na mezinárodním workshopu SdílenýProstor: Hudba Počasí Politika – Workshop, Varšava,” který se v rámci dlouhodobého výzkumného a uměleckého projektu SdílenýProstor: Hudba Počasí Politika (SharedSpace) uskuteční 25. do 27. září 2013 ve Varšavě.

Workshop organizuje Zbigniew Raszewski Theatre Institute společně s ProHelvetia a Pražským Quadriennale scénografie a divadelního prostoru. Jeho cílem bude zkoumání a definování politického přesahu současného divadla, performance, múzických umění, instalace a architektury. O své zkušenosti se během tohoto workshopu podělí kurátorka Joanna Warsza, dramaturg a herec Immanuel Schipper, prof. Dariusz Kosiński z Grotowského institutu a festivalový kurátor Florian Malzacher.

Pražské Quadriennale uhradí vybraným účastníkům ubytování, dopravu, stravování během workshopu.

Vhodný kandidát by měl splňovat následující kritéria:

– scénograf, performer, architekt nebo divadelní teoretik mladší 35 let;

– výrazný zájem o scénografii;

– dlouhodobě žít a/nebo pracovat v ČR;

– bez problémů komunikovat anglicky, a to jak v písemné, tak ústní formě;

– studenti musí mít již ukončený bakalářský program VŠ.

Vybraní účastníci se zavazují k účasti na workshopu a k následnému vypracování hodnotící zprávy reflektující jejich osobní zkušenost z akce.

Žádost musí obsahovat:

1. Přihlášku (vyplňte online ZDE)

2. Motivační dopis v  angličtině v rozsahu maximálně jedné normostrany (1800 znaků včetně mezer)

3. Profesní životopis


Uzávěrka pro příjem žádostí: 
31. srpna 2013.

Žádost musí být vyplněná online do 31. srpna 2013. Žádosti odeslané po uzávěrce nebudou do výběrového řízení zařazeny. Žádosti budou posouzeny odbornou komisí Pražského Quadriennale  . Výsledky výběru budou oznámeny emailem a vyhlášeny na webu www.pq.cz do 10. září 2013.

Kontaktní osoba: Anna Friedländer  T: 224 809 102 , E: anna.friedlaender@pq.cz

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru (PQ)  zkoumá a představuje veřejnosti současnou scénografii zahrnující scénický, kostýmní, světelný, zvukový design a další součásti divadelní tvorby z celého světa. PQ  také dlouhodobě  mapuje nejnovější trendy  a vývoj forem a pole působnosti soudobé scénografie. Tu  chápeme jako zásadní složku divadelního představení a zároveň sledujeme její aplikaci i v jiných oborech. Poslední ročník Pražského Quadriennale v roce 2011 přilákal přes 50 tisíc návštěvníků a k tomu početné výpravy umělců, režisérů, scénografů či designérů z více než 70 zemí celého světa.

SdílenýProstor: Hudba Počasí Politika je tříletý mezinárodní výzkumný a umělecký projekt Pražského Quadriennale ve spolupráci s mezinárodními partnery, během kterého vytvoříme platformu pro interdisciplinární výzkum současné scénografie. Základním tématem projektu je scénografie jako aktivní hybatel při vytváření prostorových/performativních/společenských vztahů.

SdílenýProstor je otevřen všem scénografům, divadelníkům, architektům, teoretikům a profesionálům, studentům i široké veřejnosti. Jim všem jsou určeny symposia, výstavy, workshopy i výukové programy, které se budou po následující měsíce intenzivně konat ve 12 partnerských evropských zemích a vyvrcholí na Pražském Quadriennale scénografie a divadelního prostoru v červnu 2015.

Více na www.sharedspace.cz

SdílenýProstor organizuje Pražské Quadriennale ve spolupráci s těmito institucemi: Finnish National Gallery, Museum of Contemporary Art, Kiasma Theatre; New Theatre Institute of Latvia; Santarcangelo dei Teatri; Victoria and Albert Museum; Theatre Faculty Utrecht School of the Arts; Divadelní fakulta akademie múzických umění v Praze; The Royal Central School of Speech and Drama; Centre for Creative Actions IMPACT Macedonia; Center for Polish Scenography, Silesian Museum; Zbigniew Raszewski Theatre Institute; University College of Østfold, Norwegian Theater Academy; The Swiss Arts Council Pro Helvetia; School of Visual Theatre Jerusalem.