Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Koncepce Pražského Quadriennale 2015 bude vyhlášena již letos v září

V dubnu příštího roku se pak uskuteční mezinárodní sympozium určené především kurátorům vystavujících zemí a regionů, kteří dostanou příležitost seznámit se blíže s uměleckou a obsahovou koncepcí, s komisaři jednotlivých sekcí a také s prostory, kde se bude Pražské Quadriennale v roce 2015 odehrávat.

Hlavním tématem Pražského Quadriennale 2015 bude SdílenýProstor: Hudba Počasí PolitikaOdvíjí se od stejnojmenného, tříletého mezinárodního projektu (2013 – 2016), který PQ organizuje ve spolupráci s dalšími 12 evropskými institucemi. V jádru tohoto rozsáhlého projektu stojí sympozia, výstavy, workshopy i výukové programy, které se budou odehrávat po celé Evropě a vyvrcholí právě na Pražském Quadriennale scénografie a divadelního prostoru v červnu 2015.

Podrobnější informace k oficiálnímu vyhlášení Pražského Quadriennale 2015 budou k dispozici na webu PQ a sociálních sítích během následujících týdnů.

Harmonogram vyhlášení PQ 2015

září 2013
vyhlášení PQ 2015 a jeho umělecké koncepce
vyhlášení výběrového řízení na českou expozici PQ2015

30. listopadu 2013
uzávěrka výběrového řízení na přihlašování projektů na českou expozici PQ 2015

2. – 5. dubna 2014
mezinárodní sympozium pro kurátory jednotlivých zemí a regionů v Praze

www.pq.cz 
www.facebook.com/praguequadrennial
https://twitter.com/PQ2015

Pražské Quadriennale pořádá Ministerstvo kultury ČR a realizuje Institut umění – Divadelní ústav

Projekt byl podpořen z programu Kultura Evropské unie.