Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Institut světelného designu zahajuje svou činnost

Jednou z nových aktivit o.s. ČOSDAT je nově založený Institut světelného designu. Jeho hlavním cílem je celoroční kurz o světelném designu a další aktivity spojené s rozvojem tohoto oboru.

Veškeré informace o ISD naleznete na www.svetelnydesign.cz.