Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Ve Finsku se konala konference o vztahu performance a divadelního designu

V červnu se v Helsinkách konala mezinárodní konference na téma ReSearch: Designing Performance – Performing Design společně se zasedáním edukační a historicko-teoretické komise Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků OISTAT (www.oistat.org). Obou akcí se zúčastnily Barbora Příhodová a Marie Jirásková.

Na základě vítězství v soutěži o nové autory v oblasti scénografie jsem měla možnost se zúčastnit konference na téma ReSearch: Designing Performance – Performing Design, jež se konala u příležitosti zasedání Edukační a Historicko-teoertické komise OISTATu počátkem června v Helsinkách.

Na společném setkání obou komisí bylo předneseno mnoho různorodých příspěvků, v nichž se prolínala pedagogická a teoretická činnost přednášejících s jejich uměleckou tvorbou. Většina prezentací ukázala přirozené propojení oblasti praktické s teoretickou, které je v zahraničí navíc obvykle podpořeno koexistencí a vzájemnou spoluprací těchto oborů v rámci jedné školy.

Vedle společných přednášek probíhala pracovní setkání jednotlivých komisí. Na setkání teoreticko-historické komise, jíž předsedala Kate Burnett (UK), vystoupili se svými referáty Frits Haspel (NL), Mikio Ogawa (JAP), Kate Burnett, Peter Farley (UK) a Ljubov Oves (RUS). V souvislosti s připravovanou publikací World Scenography se pak hodně diskutovalo o formě, ve které by scénografická díla měla být archivována. Zdůrazňovala se potřeba zařadit do dokumentace nejenom „co” a „jak,” ale také „proč.” Hovořilo se i o tom, že by bylo užitečné, kdyby každá země dodala seznam svých významných publikací o divadle s krátkými anotacemi v angličtině. Dále by se mohly shromažďovat informace o archivech v jednotlivých zemích. Věřím, že i pro českou scénografii by bylo prospěšné, kdybychom se do těchto aktivit zapojili.

V průběhu konference nám také bylo umožněno navštívit finskou Národní operu a s průvodcem si prohlédnout celé její zákulisí, jeviště, technologický a světelný park i všechny početné dílny. Jeden ze společenských večerů probíhal v divadelním muzeu, kde jsme mohli obdivovat nápaditost tamní stálé expozice, která umožňuje návštěvníkům nejen vidět ukázky historických kostýmů a technických zařízení, ale také si vyzkoušet různé způsoby svícení scény nebo jak funguje camera obscura.

Barbora Příhodová