Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

VYZÝVÁME UMĚLCE I STUDENTY, ABY PŘIHLÁSILI SVÉ PROJEKTY NA PQ 2015

Chcete prezentovat své projekty na Pražském Quadriennale scénografie a divadelního prostoru v červnu 2015? Neváhejte a zašlete nám své návrhy již nyní! Kromě experimentálních výstav Předměty, Tvůrci a Kmeny jsou otevřeny také výzvy v rámci vzdělávacího projektu SpaceLab, kam se mohou hlásit studenti i umělci z celého světa.

 

Jste umělec, učitel či student na umělecké škole? Máte jedinečnou možnost přihlásit svůj projekt na Pražské Quadriennale 2015, které se bude konat od 18. do 28. června 2015 v historickém centru Prahy. Umělecká koncepce PQ 2015 kromě expozic jednotlivých zemí obsahuje i různé formáty projektů, které umožňují účast individuálních umělců. Nejaktuálnější výzva je určena umělcům, kteří by chtěli vést workshopy, uzávěrka na zaslání návrhů je již 31. května 2014!

 

Jednotlivci i umělecké skupiny se dále mohou přihlásit do výstav Předměty a TvůrciStudenti, a to nejen divadelních oborů, pak mají možnost prezentovat studentská představení ve veřejném prostoru i na divadelní scéně v rámci projektu SpaceLab. Studenti i profesionální umělci se pak mohou zapojit do živé výstavy Kmenykterá se bude odehrávat na skrytých i veřejných prostranstvích centra městaUzávěrka těchto projektů je 31. října 2014.

 

 

Jednotlivé výzvy pro projekt SpaceLab

 

Vzdělávací projekt SpaceLab nabídne workshopy, představení, debaty, prezentace a přednášky připravené umělci či studenty z celého světa pro tisíce jiných přítomných studentů i ostatních návštěvníků PQ. Ve všech přihlášených projektech by tvůrci měli reflektovat hlavní koncepci PQ 2015, která zkoumá divadlo jako sdílený prostor a scénografii jako složité performativní prostředí dotýkající se hudby, počasí a politiky. Hlavním dějištěm SpaceLabu bude pražská DAMU v Karlově ulici.

 

Divadelní workshopy: 
Vyzýváme umělce napříč všemi obory vizuálních a performativních umění, kteří mají zájem vést workshopy pro studenty a mezinárodní komunitu. Stojíme o workshopy, které nejsou součástí běžné školní nabídky. Preferujeme interdisciplinární workshopy, které propojují scénografii s dalšími obory a zaměřují se na práci s neobvyklými a trvale udržitelnými materiály.

Zde naleznete detailní popis výzvy a registrační formulář. Uzávěrka přihlášek je 31. května 2014.

 

Představení v Divadle DISK:
Studentské týmy z celého světa mohou přihlásit své inscenace k prezentaci v pražském Divadle DISK. Přivítáme zejména díla se silnou vizuální složkou, ať se zapojením moderní technologie, nebo zcela bez ní, ať už budou diváci sedět, nebo se budou během představení procházet. Součástí projektu jsou i následné debaty publika s tvůrci inscenace, nové soubory tak budou mít příležitost představit svá díla před mezinárodním publikem a získat reflexi své tvorby.

Zde naleznete detailní popis výzvy a registrační formulář. Uzávěrka přihlášek je 31. října 2014.

 

Pouliční představení:
Pro tento projekt hledáme díla, která využívají možností ulice coby pozadí pro vlastní performanci, pracují s místem a jeho geografickou polohou. Vyzýváme studenty a mladé umělce napříč všemi obory vizuálních a performativních umění, aby prezentovali svá představení či instalace v centru Prahy a stali se součástí živé mezinárodní scény během PQ 2015.

Zde naleznete detailní popis výzvy a registrační formulář. Uzávěrka přihlášek je 31. října 2014.

 

 

Jednotlivé výzvy pro experimentální výstavy v rámci PQ 2015

 

Předměty:
Rekvizity a jejich příběhy jsou tématem výstavy Předměty. Hledáme zajímavé rekvizity a příběhy, které se za nimi skrývají, příběhy jejich tvůrců, uživatelů, příběhy diváků nebo představení. Zajímá nás život samotné rekvizity, její role v divadelní, společenské či politické inscenaci a klíčový význam pro další vývoj v ději, příběhu či historii. Umělci jsou zváni k účasti na výstavě Předměty, která bude umístěna v Galerii Nová síň a jejím komisařem je český výtvarník a architekt Tomáš Svoboda.

Detailní popis výzvy naleznete zde.

 

Tvůrci:
Umělci, kteří chtějí diváky pozvat na gurmánskou cestu, v níž se propojí umění divadelní s  uměním kulinářským, nechť přihlásí své projekty na výstavu Tvůrci. Jednotliví tvůrci budou připravovat pro publikum zážitkovou cestu jídla ve stylu: cítit, slyšet, jíst a zažít. Tvůrcipředstaví celý proces tvorby jídla performativní formou na základě divadelního tématu, které by mělo odkazovat na existující hru nebo představení. Komisařkou výstavy Tvůrci je scénografka a divadelnice Rebekka A. Ingimundardottir z Islandu, hostit ji pak budou prostory Českého centra Praha.

Detailní popis výzvy naleznete zde.

 

Kmeny:
Umělci, studenti i jejich pedagogové jsou také zváni, aby v Praze představili své Kmeny. Každý Kmen by se měl skládat ze skupiny minimálně čtyř osob: všichni musejí být zcela maskováni, musejí mít jednotné oblečení a jednotné vystupování. Na závěr cesty přes více či méně veřejná prostranství centra Prahy bude mít každý Kmen možnost uspořádat 10-minutové představení ve veřejném prostoru. Komisařkou Kmenů je umělecká ředitelka PQ Sodja Lotker.

Detailní popis výzvy naleznete zde.

 

Uzávěrka výstav Předměty, Tvůrci i Kmeny je 31. října 2014. Potřebné materiály pošlete na adresu karina.kotulkova@pq.cz.

 

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru je největší světová akce, která zkoumá oblast scénografie v celé její šíři – od scénického umění, přes kostýmní, světelný a zvukový design až po nové scénografické přístupy, jako site specific, aplikovaná scénografie, pouliční performance, kostým jako performance a mnohé další. Tradičně se 11denní akce účastní tisíce umělců z 80 zemí a 50 000 návštěvníků. Nadcházející 13. ročník Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru se uskuteční v červnu 2015.

 

Tématem Pražského Quadriennale 2015 je SdílenýProstor: Hudba Počasí Politika 2013–2016. Odvíjí se od stejnojmenného, tříletého mezinárodního projektu, který organizuje PQ ve spolupráci s dalšími 11 evropskými institucemi. V jádru tohoto rozsáhlého projektu stojí sympozia, výstavy, workshopy i výukové programy, které se budou odehrávat po celé Evropě.

 

 

 

Pražské Quadriennale
Celetná 17, Praha 1, 110 00
Tel: +420 224 809 102
Fax: +420 224 809 225

e-mail: pq@pq.cz
www.pq.cz
Sledujte náš Facebook a Twitter

Pražské Quadriennale pořádá
Ministerstvo kultury ČR a realizuje
Institut umění – Divadelní ústav.

Projekt byl podpořen z programu
Kultura Evropské unie.

SdílenýProstor organizuje
Pražské Quadriennale
ve spolupráci s těmito institucemi: