Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Filmový scénograf

Filmový architekt, production designer, a další – v užití názvosloví filmové scénografie dochází často k nedorozuměním. Přednáška světově uznávaného scénografa Ondřeje Nekvasila se zaměří na vývoj profese filmového scénografa a bude sledovat jeho práci na filmovém díle (od scénáře k realizaci filmu). Zdůrazní pak změny ve způsobu práce filmového scénografa v návaznosti na vývoj technologií ve filmové tvorbě.
Ondřej Nekvasil je filmový architekt, scénograf, architekt interiérů a staveb, docent (filmová a TV scénografie) na katedře scénografie Divadelní fakulty AMU v Praze. Vytvořil scénografii řady českých i zahraničních celovečerních filmů (Protektor, Iluzionista), podílel se na výrobě reklam a dále spolupracuje s televizí a s řadou českých divadel. Za práci na televizním projektu Deník Anne Frankové (r. Robert Dornhelm, 2001) byl oceněn EMMY za nejlepší výtvarný počin. Česká kina teprve čekají na snímek Bonga Joon-Hoa, Snowpiercer (2013), díky němuž Nekvasil získal již dvě asijské filmové ceny v kategorii Best Art Design.
20.00 Juraj Herz / Spalovač mrtvol / ČSR 1968 / hrají: Rudolf Hrušínský, Vlasta Chramostová, Jana Stehnová, Miloš Vodnič / 99 min.
Kino Ponrepo
„,Něžná,‘ řekl pan Karel Kopfrkingl své krásné černovlasé ženě na prahu pavilónu dravců a lehký předjarní větřík mu provál vlasy, ,tak jsme zase zde. Zde na tom drahém, požehnaném místě, kde jsme se před sedmnácti léty seznámili. Jestlipak si, Lakmé, vůbec ještě vzpomínáš, před kým to bylo?‘“ Příznačný styl promluvy hlavního hrdiny románu Spalovač mrtvol Ladislava Fukse Herzova filmová adaptace neodmyslitelně prolnula s dikcí a hereckým projevem Rudolfa Hrušínského. Groteskně hororová studie charakteru posedlého mocí vyzněla v době svého uvedení, v březnu 1969, s ohledem na aktuální politické a společenské zkušenosti ještě intenzivněji jako alegorie zákeřnosti konformismu, a několik týdnů po premiéře byl tedy film stažen z kin. Ondřej Nekvasil snímek vybral s ohledem na výjimečnou práci scénografa na kvalitním filmovém díle.

Bartolomějská 11
110 00 Praha 1
Czech Republic