Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

VÝZVA PRO VŠECHNY SCÉNOGRAFY A STAGE DESIGNERY

Salón české scénografie, který ve dnech 10. až 25. června 2021 v OC Dornych v Brně představí pod názvem Vztahy – Fundus – Utopie průřez současnou scénografickou tvorbou, hledá do instalace s názvem Scénografické album fotografie z procesu tvorby.

Zajímá nás, čím byly vaše scénografie před tím, než se dostaly na jeviště. Zajímají nás
vaše všednodenní inspirace, fotografie pořízené při výběru materiálů a technologií, fotografie z nákupů, fotografie pořízené během konzultací s odborníky. Zajímají nás takové fotografie, kde je zaznamenán proces ještě před výrobou, zajímají nás specifická prostředí spojená s „dobýváním“ scénografie z běžných výrobních, technologických, konstrukčních, průmyslových a podobných procesů. Do alba patří i vaše nápady, které nikdy nikdo nechtěl během přípravy inscenace použít; něco, čeho bylo doopravdy hodně a přitom to nestálo ani korunu; divadelní zbytky, které využíváte ve svém životě dál; to nejpodivnější zadání, které jste kdy museli naplnit; záznamy měření neměřitelných prostorů; záznamy vyrábění, lakování, ohýbání, řezání, lepení atd.

Zajímají nás nejrůznější záznamy (fotografie, náčrty, rychlo-vizualizace, zkoušky) spojené s vaší scénografickou (kostýmní, světelně-designérskou, rekvizitářskou atp.) praxí, které v hotových inscenacích není možné vidět. Zašlete 1 – 3 fotografie (možno i z telefonu) se jménem autora a popiskem v rozsahu 10 slov. V rámci výstavy budou fotografie uvedeny bez popisu pouze se jmenným seznamem autorů, v online katalogu výstavy pak bude popis uveřejněn v celém rozsahu.

Vaše příspěvky je možné nahrávat ZDE:
Nebo zaslat na email: viktorie.schmoranzova@idu.cz a to do 25. 5. 2021


Předem děkujeme a těšíme se
Anna Chrtková, Jan Matýsek, Amálie Bulandrová /
kurátorský tým Vztahy – Fundus – Utopie