Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Stanovisko ČOSDAT k architektonické soutěži na otáčivé divadlo v Č. Krumlově