Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Setkání pracovní skupiny Theatre Timeline Working Group

Setkání se uskuteční v rámci konference ‘Revaluing Theatrical Heritage: Challenges and Opportunities’ v Kortijku, která proběhen ve dnech 22. – – 23. ledna 2013. Více informace v přílohách.

Přílohy: 

REVALUING THEATRICAL HERITAGE:

OISTAT Theatre Timeline Working Group