Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

PRAŽSKÉ QUADRIENNALE VYHLAŠUJE STIPENDIUM NA ÚČAST NA DIVADELNÍM FESTIVALU SANTARCANGELO•14

44. ročník mezinárodního festivalu Santarcangelo•14 proběhne od 11. do 20. července 2014 v italském Santarcangelu di Romagna (provincie Rimini). Letošní ročník je pořádán ve spolupráci s Pražským Quadriennale scénografie a divadelního prostoru jako součást projektu SdílenýProstor: Hudba Počasí Politika. Tato témata určují koncepci celého festivalu, v rámci nějž budou uvedeny desítky inscenací, prezentace výsledků rezidenčních pobytů, workshopy nebo divadelní vycházky. Součástí festivalu je také dlouhodobý projekt zaměřený na zkoumání příměstské krajiny, jehož kurátorem je italský umělec Leonardo Delogu.

Pražské Quadriennale vyhlašuje stipendium na účast na festivalu Santarcangelo•14 v termínu od 18. do 21. července 2014. Stipendium je určeno všem profesionálům v oblasti scénografie, performance, architektury, výtvarného umění a dalších uměleckých i teoretických oborů. Toto stipendium pokryje vybranému účastníkovi náklady na cestu, ubytování a volný vstup na část festivalového programu.

Podmínky účasti na festivalu a přihlášku k žádosti o stipendium najdete na www.sharedspace.cz.

Uzávěrka pro podávání žádostí je 9. června 2014.

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru (PQ) je největší světová akce, která zkoumá oblast scénografie v celé její šíři – od scénického umění, přes kostýmní, světelný a zvukový design až po nové scénografické přístupy, jako site specific, aplikovaná scénografie, pouliční performance, kostým jako performance a mnohé další. Nadcházející 13. ročník Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru se uskuteční  18. – 28. června 2015.

SdílenýProstor: Hudba Počasí Politika je tříletý mezinárodní scénografický výzkumný a umělecký projekt, který sestává ze série sympózií, experimentálních výstav SdílenýProstor  a rozsáhlého vzdělávacího programu SpaceLab. Hlavním cílem projektu je vytvořit platformu pro výzkum současné scénografie, zkoumat scénografii z interdisciplinárního hlediska a nahlížet ji jako aktivního hybatele při vytváření prostorových/performativních/společenských vztahů.

Více na www.pq.cz a www.sharedspace.cz.