Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

konference Culture Get-Together

Hlavním cílem konference Culture Get-Together, kterou pořádá naše nezisková kulturní organizace, je vytvořit kýžený prostor pro témata, jež rezonují oblastí kultury. Díky dvoudennímu setkání zástupců především nezávislých scénických umění #měníme_kulturní_praxi k lepšímu!

Chceme znovu zprostředkovat setkání zástupců především nezávislých scénických umění (zastřešující organizace divadla, tance, nového cirkusu) a představitelů měst, krajů, státní správy a dalších zřizovaných institucí. Každoročně se snažíme vytvářet komunikační kanál, který přibližuje obě sféry ve snaze odstraňovat bariéry a usnadňovat komunikaci.

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE

— Status umělce, Národní plán obnovy, iniciativa Ne!musíš to vydržet, funkce a role MK ČR, nezávislá kultura v regionech ČR a další. —

V hlavní části konference budou prezentovat své příspěvky například: Jakub Vedral (člen rady Asociace nezávislých divadel ČR a viceprezident ITI), Yvona Kreuzmannová (zakladatelka Tance Praha, prezidentka ITI), Pavla Petrová (ředitelka IDU), Milan Němeček (náměstek pro řízení sekce živého umění MKČR), Květa Vinklátová (Asociace krajů ČR), zástupkyně a zástupci kulturní obce regionů ČR a další.

Konference proběhne 15. 9. – 16. 9. 2021 a účast je možná (také) online.

Partneři konference: Ministerstvo kultury ČR, Mezinárodní divadelní ústav ITI, Institut umění – Divadelní ústav (IDU), Česko-německý fond budoucnosti, Performing Arts Platform Berlin a EHP – Norské fondy 2014-2021, Městská část Prahy 7 a Magistrát hlavního města Prahy a Centrum pro současné umění DOX.