Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Zpráva ze zasedání Technologické komise v Houstonu

Zpráva Pavla Dautovského ze setkání Technologické komise OISTATu a informace o jejích nových projektech.

Setkání Technologické komise OISTATu (Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků) se konalo letos v březnu v americkém Houstonu v George Brown Convention Centre. Bylo součástí USITT Conference & Stage Expo, USITT (United States Institute of Theatre Technology) je americkým střediskem OISTATu. Konference se koná každý rok v jiném městě v USA a její součástí je i výstava divadelních technologií, scénografie, kostýmních návrhů a studentských prací. Vystavena zde byla také fotografická výstava připomínající Pražské Quadriennale 2007 a jeho speciální projekt Scenofest.

Na konferenci technologické komise byli tentokrát přítomni :
John Mayberry (CAN), Tomasz Szabados (HUN), paní Katzumi (JAP), Bert Determann (NL), Michael Ramsauer (USA), Ian Evans (UK), Pu Lin (Tchaj-wan) a Fritz Schwentker (USA). Předseda komise Ivo Kersmaekers (B) se omluvil z neúčasti na tomto setkání, zastupoval ho John Mayberry.

Agenda jednání TC:
Nejdříve se připomněly poznámky a zážitky ze setkání v Santiagu de Cuba 18.10. 2007.

M. Ramsauer mluvil o Scenofestu s tím, že ten další by měl být koncepčně jiný a mělo by se na něm podílet více lidí.
Web OISTATu by se měl změnit k lepšímu v příštím roce či dvou.
Projekt Theatre Words, jak jsme o něm mluvili v Bělehradě – tedy o posílání nových slov k přeložení, se zatím nezrealizovalo, ale dosavadní slovník Theatre Words je a bude dostupný na webu.
Zpráva pracovní skupiny CEN Workshop on Lifting Equipment for Stages within the Entertainment Industry. Byla vydána poslední verze ke komentáři. Nyní se čeká na její schválení příslušnou legislativou. Jedná se o snahu vytvořit pokud možno jednotnou normu pro používání zvedacích a jiných jevištních technologií v divadlech, na koncertech atd. Nejsou to úplně nové normy a předpisy, ale spíše shrnutí těch fungujících a dobrých norem z evropských států. Až to bude aktuální, rád bych tento dokument po srovnání a prodiskutování s těmi, co mají na starosti české normy, uveřejnil.
Risk Assessment (seznam rizik a bezpečnostních předpisů týkající se daného představení či produkce) – vzhledem k tomu, že u nás stále nic takového neexistuje, tak nejspíš budeme čekat, až nám to nařídí Evropská unie.
Costing Forms – u nás nemáme stejné nebo podobné způsoby, jak vytvořit rozpočet na divadelní či jinou produkci, abychom to mohli srovnat.
SPP (support practicioners product) – tento program vznikl v Bělěhradu jako reakce na požadavek srbského člena OISTATu na vzdělávání a trénink techniků. Neví se ale jak dál a hlavně jak to zrealizovat, když všechno stojí peníze a ty v Srbsku a nejen tam na tyto aktivity schází. Nemluvě o jazykové bariéře.
TSP (technical solution prize) – soutěž o technický zlepšovák, řešení, věc, která zjednodušuje práci nebo vyřeší konkrétní technický problém.
Základní pravidla:
– „zlepšovák” by měl mít využití v divadle a v podobných provozech, kde se pracuje s jevištní technikou;
– musí být z běžně dostupných materiálů nebo dílů, které se dají koupit;
– materiály, díly nebo komponenty, které se při tom použijí, mohou být pro danou věc i „nesprávně” použity;
– „zlepšovák” musí být vytvořen jevištním technikem (osvětlovač, technik nebo zvukař atd.);
– „zlepšovák” nesmí být vyroben profesionální firmou;
– „zlepšovák” musí být osvobozen od autorských práv či patentů a musí být volně k použití pro každého.
Na OISTAT webu by měla být registrační přihláška.

Poznámka k výstavě USITT Stage Expo: je to zmenšená verze PQ a byla velice dobře zorganizovaná a zajímavá. Mimo studentských prací jsem uvítal mnoho profesionálních renomovaných výrobců jevištní techniky a technologie. To u nás není. Vše se odehrává na jednom místě. V přízemí je samostatná výstava a o patro výš jsou v konferenčních sálech workshopy a přednášky nebo setkání. Celý objekt je propojen přímo s hotelem, takže je to pohodlné a rychle dostupné.

Bylo nám umožněno navštívit v Houstonu tři divadla a spolu s průvodcem si prohlédnout zákulisí a různé technologie. Shodou okolností všechna tato divadla byla poškozena povodněmi v roce 2001, které zasáhly Houston a přilehlé okolí. S potěšením jsem si vyslechl, jak se okamžitě začalo s rekonstrukcemi a spolu s tím i s rekonstrukcemi a vybavením novými technologiemi. Vzpomněl jsem si, jak se na konci rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně nějak ztratily peníze na nákup nové osvětlovací techniky. Smutný příběh.