Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Zjistěte na Salonu, v jaké formě je současná česká scénografie

Česká scénografie tradičně držela krok s děním ve světě. Důkazem toho jsou nejen vynikající osobnosti tohoto oboru, jako je například Josef Svoboda, František Tröster, Jaroslav Malina nebo Miroslav Melena, ale také nejstarší a nejobsáhlejší přehlídka scénografie, divadelního kostýmu a architektury Pražské Quadriennale, které se jednou za 4 roky koná v Praze. Salon české scénografie 2013/2014 se jako „inventura“ současné tvorby českých scénografů a výtvarníků koná po sedmileté pauze. Výstava představující díla 25 umělců všech generací se na podzim minulého roku představila v Brně, nyní je možné ji až do 2. května shlédnout v Českém centru Praha. Vernisáž 1. dubna se konala jako předehra mezinárodního sympozia Scénografie: kurátorství a prostor, 24. dubna proběhne v rámci výstavy sympozium Současná česká scénografie: poločas rozpadu.

Salon české scénografie, která pořádá České organizace scénografů, divadelních architektů a techniků ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem a Českým centrem Praha, je v pořadí pátou přehlídkou tohoto druhu.

Salóny české scénografie navázaly na tradici Národních přehlídek české scénografie (1977, 1981, 1986, 1989), které mapovaly stav českého scénického, kostýmního a loutkářského výtvarnictví v období mezi jednotlivými ročníky mezinárodní scénografické výstavy Pražské Quadriennale. První Salon české scénografie se konal v roce 1991 ve foyeru pražské Nové scény jako doprovodný program PQ‘ 91. V roce 1995 následoval Salon scénografie, zaplňující velkorysé prostory pražské Valdštejnské jízdárny. V červnu 1999, opět v rámci PQ, našel Salon českých scénografů umístění v malé dvoraně holešovického Veletržního paláce. V roce 2005 hostily Salon české scénografie reprezentativní prostory Lobkovického paláce na Pražském hradě a spolu s ním i bohatý doprovodný program. I když se název akce nepatrně obměňoval, šlo vždy o to, dát příležitost českým profesionálním scénografům (hlavně divadelním, ale i filmovým a televizním) i studentům scénografických škol představit své práce veřejnosti v co nejširší škále. Vzhledem ke stále intenzivnější tendenci rozrušování hranic mezi divadlem a příbuznými uměleckými disciplínami je současný Salon postaven před nelehký, ale nesmírně zajímavý úkol reflektovat adekvátně tento ne vždy vítaný, ale nezvratný proces.

Letošního ročníku se účastní 25 umělců. Mezi zúčastněnými jsou etablovaní tvůrci jako je Petr Matásek, Jozef Ciller, Simona Rybáková, Sylva Zimula Hanáková či Šimon Caban, Marie Jirásková a Kamila Polívková, kteří svým dílem utváří  – a také v mezinárodním měřítku úspěšně reprezentují – krajinu české scénografie po dlouhá léta.  Zároveň se však objevují i jména méně známá či nová, často čerstvých absolventů či těch, kteří ještě studují a kteří představují své první projekty a realizace. Ukazuje se, že současná česká scénografie má mnoho podob. Návštěvníci výstavy se setkají s prezentací tradičních dramatických, operních i baletních děl, budou moci obdivovat důmyslná architektonická řešení scény a nápadité kostýmy, které v nejlepším slova smyslu rozvíjí bohatý odkaz tradiční školy české scénografie, zároveň však mohou nahlédnout do světa té části spektra současné tvorby, která si libuje ve zpochybňování konvenčně pojatých hranic mezi divadelním a výtvarným uměním, a která klade odlišné nároky na tvůrce představení i jeho diváka: uvidíme dokumentaci performance ve veřejném prostoru či interaktivní prezentaci site specific projektů. Všimnout si budeme moci také stále podstatnější role světelného designu, který obzvlášť v oblasti současného tance nahrazuje hmotné jevištní stavby a dekorace. Uvidíme rovněž, že scénografové jsou lidé mnoha řemesel: režírují a vytváří koncepty svých představení, ale i píší a vydávají o svém oboru výpravné publikace či vytváří výstavy

Salon české scénografie, prezentující práce českých scénografů a scénicky zaměřených výtvarníků za období 2006 – 2013, se na podzim minulého roku představil ve foyeru Divadla Reduta v Brně, nyní jej mají možnost zájemci o divadelní, výtvarná a jiná umění zhlédnout v  Českém centru v Praze do 2. května. Vernisáž 1. dubna byla předehrou pro mezinárodní sympozium Scénografie, které uspořádalo Pražské Quadriennale pro kurátory národních expozic. 24. dubna proběhne v Českém centru sympozium Současná česká scénografie: Poločas rozpadu, které pořádá Institut umění – Divadelní ústav v rámci série kulatých stolů zaměřených na jednotlivé oblasti současného českého divadla. Tuto sérii IDU zahájil již v loňském roce a v letošním roce se uskuteční ještě další setkání zaměřená na kurátorství a dramaturgii regionálních kulturních center, dramaturgii činoherního divadla a dramaturgii loutkového divadla. Výstupy z těchto setkání jsou využívány pro mezinárodní projekty v rámci propagace českého divadla do zahraničí.

Záštitu nad výstavou převzal profesor Jaroslav Malina.

Salon české scénografie 2013/2014
Koncepce: Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT, o. s.)
Odborná supervize: Marie Jirásková, Jana Preková
Produkce: František Fabián, Martina Černá, Viktorie Schmoranzová, Daniela Ferenčíková
Odborné texty: Barbora Příhodová, Denisa Šťastná, Marie Zdeňková

České centrum Praha
Rytířská 31, Praha 1
1. dubna – 2. května 2014
Otevírací doba:
Pondělí – pátek: 10 – 17 hodin
Sobota: 10 – 16 hodin
Vstup zdarma

https://cosdat.idu.cz

 

 

 

fotogalerie Salon – duben 2014</h3

>