Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

World Stage Design 2013: Scenofest

Divadelní soubory a umělci mohou prezentovat své performance v rámci programu Scenofestu. Lze přihlašovat sólová představení, instalace, live art, interaktivní díla apod. Jednotlivé performance by měly mít délku cca 45 minut. Každá performance bude prezentována dvakrát. Autoři si také připraví prezentaci nebo workshop, který předstvaí jejich umělecké postupy.

Další instrukce k přihlašovaným dílům zde.

Přihlášky lze podávat online do 15. března 2013.
Vyrozumění o výběru bude zasláno během dubna 2013. Vybraní umělci získají pro svou účast na WSD 2013 stipendium.

Kontakt: performance@wsd2013.com