Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

VÝZVA: SCÉNOGRAFICKÉ SYMPOSIUM POLOČAS ROZPADU 4.1

CALL FOR PAPERS

SALON ČESKÉ A SLOVENSKÉ SCÉNOGRAFIE 2018:
SCÉNOGRAFICKÉ SYMPOSIUM POLOČAS ROZPADU 4.1

25. 5. 2018, ND Reduta, Brno

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT) ve spolupráci
s Institutem umění – Divadelním ústavem (IDU), slovenským Divadelným ústavem
Bratislava a sdružením PRO SCENA, polským Instytut Teatralny Zbigniewa Raszewskiego a maďarským Hungary OISTAT Centre

pořádá

mezinárodní diskusní symposium:

POLOČAS ROZPADU 4.1

Vzhledem k potřebě mezinárodní reflexe v kontextu divadelních kultur střední Evropy proběhne
během festivalu Divadelní svět Brno jednodenní setkání českých, slovenských, polských,
maďarských a německých scénografů, teoretiků a pedagogů: Poločas rozpadu 4.1.
Jedná se o čtvrté z řady odborných sympozií nad stavem, podmínkami a možnostmi současné
scénografie. Cílem diskuzního setkání je reflexe současné tvorby v jednotlivých zemích jak po
umělecké stránce, tak z hlediska technologických trendů a finančních i kulturních podmínek.
Symposium je určeno převážně odbornému publiku z řad scénografů, kostýmních výtvarníků,
světelných / zvukových / video designérů, teoretiků a historiků divadla a studentům těchto
oborů, zároveň ale cílí i na širší veřejnost se zájmem o tuto uměleckou disciplínu.
Účast na symposiu potvrdilo pět zahraničních mluvčí, kteří svými „Keynotes“ otevřou jednotlivé
tematické sekce a následnou diskuzi dalších účastníků. Přihlásit je možné příspěvky, jež se
vztahují k navrhovaným tématům:

 • SCÉNOGRAFIE & INSTALACE: potenciál scénografie jako výstavního objektu /
  scénografie jako výtvarné umění: jak a proč vystavovat scénografii
 • SCÉNOGRAFIE & TECHNOLOGIE: současná scénografie ve vztahu k technologiím a
  multidisciplinárním postupům / materiál versus virtuální scénografie
 • SCÉNOGRAFIE & SVĚT: vztah scénografie vůči socio / politickým tendencím ve
  střední Evropě
 • SCÉNOGRAFIE & T: teorie, terminologie, výzkum / specializace profesí: designér – programátor – operátor / scénograf – konstruktér
 • ENVIRONMENTÁLNÍ & POLITICKÁ SCÉNOGRAFIE: scénografie a divadelní versus nedivadelní prostředí: mezioborové živé akce

Příspěvky by neměly nepřesáhnout 30 minut. Přihlásit se mohou také kolektivy se vzájemně propojenými příspěvky. Přihlášky včetně anotací zasílejte do 25. března 2018 na níže uvedené emailové adresy. Program konference bude zveřejněn během dubna 2018.

Prezentace autorské tvorby:

U-KAŽ & M-LUV

Součástí symposia je i večerní prezentace U-Kaž & M-Luv: Účastnící představí svou aktuální
tvorbu v krátkých, 7 minutových vstupech (např. 14 obrázků a 30 sekund na komentář jednoho). Pro
tuto část symposia vybíráme prezentující především z uměleckých oborů, kteří mohou
neformálně představit svá realizovaná i nerealizovaná scénografická díla. Cílem prezentace je
seznámit se s prací mladých umělců s osobitým pohledem, tvůrčím přístupem a neobvyklými
zdroji inspirace.
Důvodem zařazení prezentace U-Kaž & M-luv na večer dne konání symposia (cca 20 – 22hodin) je
snaha o aktivní propojení teoretiků a praktiků divadelního (zejména scénografického) umění.
Kromě zástupců jednotlivých zemí V4 a Německa dostanou prostor především čeští
scénografové a teoretici (profesionálové i studenti).

Zájemce prosíme o následující informace:

• název prezentace
• abstrakt
• jméno a příjmení prezentujícího (a autora děl, je-li jiný)
• kontaktní údaje
• (instituce)

Přihlášky prosím zasílejte na uvedené adresy do 25. března 2018:

a) Amálie Bulandrová (Masarykova univerzita, Brno): bulandrovaamalie@gmail.com
b) Tomáš Kubart (Masarykova univerzita, Brno): talbot.ulysses@gmail.com

Web info:
http//:cosdat.idu.cz