Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Vyhlášení nové výzvy na podporu zahraniční mobility

Institut umění – Divadelní ústav vyhlašuje další výzvu výběrového řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění pro rok 2016.

Uzávěrka přihlášek prvního kola je 29. 2. 2016.

Veškeré podmínky výběrového řízení dostupné zde.