Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Vedení OISTATu zasedalo v Praze

2. – 6. června se v Praze sešla Executive Committee (EC) Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (OISTATu). Hlavním účelem zasedání bylo podepsání smlouvy na přemístění sekretariátu této organizace na Tchaj-wan. Vzhledem k tomu, že OISTAT byl v roce 1969 založen v Praze a jeho sekretariát zde pracoval až do přesunu do Amsterdamu v roce 1990, byla Praha symbolicky vybrána jako místo pro toto výjimečné zasedání, kdy organizace přesídlí na asijský kontinent. Zde tchaj-wanský Council for Cultural Affairs přislíbil OISTATu finanční podporu na příštích deset let, což umožní další fungování této organizace.

Slavnostní podepsání smlouvy se uskutečnilo 4. července v 10 hodin v Malém sále Divadelního ústavu za přítomnosti prezidenta OISTATu Michaela Ramsaura a tchaj-wanského ministra kultury dr. Chena, dále dalších členů EC, Jarmily Gabrielové, která vedla sekretariát za jeho pražského působení, ředitele Divadelního ústavu a Pražského Quadriennale Ondřeje Černého, zástupců Council for Cultural Affairs, tchaj-wanského tisku a prezidenta tchaj-wanského střediska OISTATu Austina Wanga.