Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Salon české scénografie 2013/2014 – Výzva k překládání přihlášek

Salon české scénografie 2013/2014  – Výzva k překládání přihlášek

Projekt Salon české scénografie 2013/2014 se vrací k aktivitě, kterou Institut umění – Divadelní ústav společně s českým střediskem Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT) organizoval v minulých letech. Salon je koncipován shodně jako obdobné akce v oblasti výtvarného umění, které navazují na tradici uměleckých salonů známých především z 19. století, a je tedy otevřenou výzvou pro všechny scénografy bez věkového či žánrového omezení (činoherní, hudební i loutkové divadlo, film, televize, site specific a další projekty na pomezí scénického a výtvarného počinu). Salon je otevřen jak profesionálům, tak studentům a amatérům. Cílem Salonu české scénografie je zmapování vývoje české scénografie posledních let s ohledem na posun klasických scénografických technik po nové postupy související s moderní technologií, a rozvinutí dialogu tvůrčích osobností i teoretiků oboru. Kromě samotné možnosti prezentovat své dílo jinak než na divadelním jevišti a navázat oborovou komunikaci mimo akademickou půdu představuje Salon jedinečnou příležitost pro setkání přihlášených a různé diskusní formáty na téma současná česká scénografie a její národní i mezinárodní rozměr.

 

Datum a místo konání

  • přelom listopadu a prosince 2013, Národní divadlo Brno – Reduta (foyer divadla)
  • duben 2014, České centrum Praha

 

Podmínky účasti

Podmínky zařazení do výstavy:

 

1)      Odevzdání řádně vyplněné přihlášky včetně požadovaných příloh, která musí být do IDU doručena do 15. září 2013. Přijímají se přihlášky v elektronické podobě nebo tištěné podobě. Kontakt: Martina Černá, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, martina.cerna@divadlo.cz. Přihlášku ke stažení najdete zde. Pořadatel si vyhrazuje právo na odmítnutí díla nebo přijetí pouze části navrhované prezentace bez udání důvodu (především z důvodu prostorových omezení).

2)      Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi vystavujícím a pořadatelem a doručení děl určených k výstavě do termínu sjednaného v Smlouvě o výpůjčce do sídla IDU.

3)      Souhlas s vystavením děl v obou výstavních termínech 2013 a 2014 a jejich zařazení do PR aktivit souvisejících se Salonem české scénografie.

 

 

ČOSDAT (Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků)

Organizace byla jako české centrum OISTAT (Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků) založena ve formě občanského sdružení v roce 2000. Jejím cílem a posláním je podpora a rozvoj scénografie, divadelní architektury, teorie a praxe všech divadelních technik, jež mají umělecký charakter, rozšiřování progresivních poznatků a metod, jakož i mezinárodní spolupráce a kontakty v této oblasti.

https://cosdat.idu.cz

 

Institut umění – Divadelní ústav

Institut umění – Divadelní ústav je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury České republiky. Byl založen v roce 1959 pod názvem Divadelní ústav, v roce 2007 došlo ke změně názvu na Institut umění – Divadelní ústav (IDU). Hlavním posláním IDU je poskytovat české a zahraniční veřejnosti komplexní služby z oblasti divadla a dílčí služby z dalších oblastí umění (hudba, literatura, tanec a  vizuální umění). Scénografii věnuje IDU zvláštní péči ať už v rámci své sbírkotvorné a dokumentační či výzkumné činnosti, tak speciálními projekty, z nichž celosvětově nejvýznamnější představuje Pražské Quadriennale.

www.idu.cz

 

Partneři projektu:

České centrum Praha, Národní divadlo Brno – Reduta

Projekt podpořili:

Město Brno, Státní fond kultury