Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

PERFORMANCE ENCOUNTERS: Inter / Intra – Cultural Contexts for the Art of Stage Design

Výzva k přihlášení 20minutových přednášek, 15minutových multimediálních prezentací/performancí a/nebo vizuálních ukázek, které se zabývají sociálními, kulturními a/nebo politickými specifiky současných scénografických projevů. Návrhy se mohou zaměřovat na specifika místa, kontextu, obsahu nebo jazyka. Upřednostňujeme především detaily momentů, prostorů, artefaktů, kostýmů nebo obrazů, které nabízejí vhled do scénografického konceptu a jeho realizace v rámci složitých kulturních kontextů.

Přihlášky se příjímají do 15. února 2013

Kontakt: 
Performance Design & Výzkum (komise OISTAT)
Reija Hirvikoski reija.hirvikoski@gmail.com
Dorita Hannah dorita.m.hannah@gmail.com

Professor Han Sheng design_sta@yahoo.cn