Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Open call KRAJINA SVĚTLA

Mezinárodní – evropské setkání světelných designérů, kteří se budou věnovat možnostem
kulturní animace památkových objektů a veřejného prostoru.

Workshop KRAJINA SVĚTLA se bude zabývat průzkumem unikátního místa a možnostmi, jak nabídnout jiný úhel pohledu na tuto komponovanou barokní krajinu. Úkolem bude přehodnotit každodenní osobní a blízké vnímání prostoru (staro)novými překvapujícími, neočekávanými způsoby. Východiskem několikadenní dílny je pozorování a analýza místní přirozené světelné situace, její záznam a transformace do dramatického tvaru – události v tomto krajinném prostředí. Základem tvůrčího přístupu je genius loci místa a jeho pohnutá historie. Namísto umělého světla (techniky) bude hlavním nástrojem světlo „přírodní” (slunce, oheň), východiskem pak přirozený kulturně-sociální život v lokalitě. Epicentrem dění workshopu světelného designu bude Valdštejnská lodžie u Jičína, významná barokní památka. Týdenní interaktivní dílna vyvrcholí v den podzimní rovnodennosti, 22. 9. 2012, večerním multižánrovým představením pro širokou veřejnost. Program a podmínky účasti viz: http://www.svetelnydesign.cz/cz/open-call-krajina-svetla1.html