Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

OISTAT Info – Letter / podzim 2003

Pražské Quadriennale a Kongres OISTATu

Kongres OISTATu

Kongres schválil změny ve Statutu, které umožňují vytvoření více než jednoho národního střediska v každé zemi. OISTAT je organizace, která se snaží umožnit komunikaci mezi divadelníky po celém světě. Na tomto základě byl OISTAT založen a jeho členové aktivně pracují, aby to mohl OISTAT i nadále plnit, i když se světová politika mění. OISTAT nezná hranice a jak jeho členská základna s novými centry, individuálními členy a novými zajímavými projekty po celém světě roste, jsme přesvědčení, že budoucnost OISTATu je růžová. Zde si můžete přečít záznam z Kongresu : Link here.. Případně pouze kratší zprávu Leona Braunera ze zasedání Executive Committee, která dává jasný přehled o měnící se tváři OISTATu od posledního Kongresu. Click here for the file.

Tématem Kongresu bylo “Komunikance mezi prostorem a místem – 35 let PQ”. Dvěma mluvčími byli mladá česká talentovaná divadelní teoretička a novinářka Veronika Bednářová, která prezentovala své dojmy z PQ a svou představu o jeho budoucnosti, a oceňovaný scénický, kostýmní a světelný návrhář z Kanady Philip Silver, který hovořil o scénografii a prostoru. Zde naleznete jeho text. here.

PQ 03
Zde Vám představujeme provokující článek o PQ 03 od člena OISTATu Arnolda Aronsona Read it here. Článek byl otištěn v zářijovém čísle vydání American Theatre. Děkujeme časopisu i Arnoldu Aronsonovi, že nám umožnili přetištění článku.

OISTAT Scenofest
OISTAT a PQ založili zajímavé a úspěšné partnerství s mimořádným výsledkem projektem OISTAT Scenofest. Studenti, učitelé a divadelníci z celého světa se zúčastnili nabitého programu akcí, přednášek a prezentací. Plánuje se vydání publikace o celé akci, o čemž Vás budeme dále informovat.

6. ročník soutěže divadelní architektury OISTAT
Vítězné návrhy z architektonické soutěže a další vybrané návrhy byly vystaveny na PQ 03. Do soutěže se přihlásilo 258 projektů z 38 zemí, jejichž kvalita a inovace byly pozoruhodné. Soutěž zachycuje katalog s vítěznými a dalšími vybranými návrhy, který si můžete objednat u svého národního střediska.

Zasedání pracovních komisí OISTATu
Většina komisí využila příležitosti k zasedání během PQ. Scénografická komise pořádala úspěšné “Scénografické forum” – večer krátkých scénografických přednášek spolu s možností společenským setkáním . Technologická komise také pořádala večeři se svými členy. Costume Working Group měla zajímavý program. Prohlédněte si fotografie z PQ od webmastera Gustafa Kulla. Click here!

Zde jsou k dispozici zápisy z pražských jednání.
Scénografická komise: Click here.
Costume Working Group: Click here.
Publikační komise: Click here.
Výtah z jednání Executive Committee: Link here, (coming)
Výtah z jednání Governing Board: Link here. (coming)

Zasedání Executive Committee v Buckshot Lake

OISTAT Executive Committee se sešel v říjnu v Buckshot Lake v Ontariu v Kanadě. Podzimní barvy dosahovaly svého vrcholu a babí léto nám umožnilo jednat venku s výhledem na jezero. Peter McKinnon a jeho manželka Pat štědře uspořádali jednání ve své rodinné chatě a úžasný výhled, výborné jídlo a dobrá společnost vytvořily prostředí, které EC inspirovalo k debatě o vyhlídkách OISTATu. Výtah z jednání si můžete přečíst zde. Link here,

World Stage Design 2005

Jeden z nejzajímavějších nových projektů OISTATu je World Stage Design (WSD) – mezinárodní výstava scénického, kostýmního, světelného a zvukového designu, která je otevřená všem scénickým, kostýmním, světelným i zvukovým návrhářům a divadelním hudebním skladatelům z celého světa. Výstava, která je společným projektem USITTu, CITTu a OISTATu, se uskuteční 12.-.19. března 2005 v Torontu v Ontariu v Kanadě a bude se konat zároveň se světovým kongresem OISTATu a konferencí a Stage Expo USITTu. Doufáme, že se WSD 2005 stane první z řady nadcházejících oslav jednotlivých divadelních návrhářů, která se bude konat každé čtyři roky, vždy mezi jednotlivými PQ, a to pokaždé v jiné zemi, tam, kde se bude konat Kongres. Ředitel WSD Eric Fielding vytvořil soutěž, která je skutečně v duchu poslání OISTATu. Uzávěrka pro přihlášky je 30. června 2004, pro další informace Link to WSD 2005 here.

Divadla v roce 2002 – Rekonstrukce budov pro nové účely” (“Theatres in 2002-Reconstruction of Buildings For New Purposes”)

Prozatímní předseda architektonické komise Reinhold Daberto připravil v roce 2001 “Divadla v roce 2000″. V současné době pracuje na novém vydání Divadla v roce 2002 – Rekonstrukce budov pro nové účely” a očekává Vaše přihlášky zajímavých projektů. Pro další informace click here.

Výzva pro přihlášení kandidátů

V současné době jsou vyhlášeny dvě výzvy pro přihlášení kandidátů, kterými by se národní střediska OISTATu měla zabývat. První je nominace na předsedy Architektonické, Historické a Publikační komise, které by měly být zaslány do 1. ledna 2004. Plné znění výzvy Click here.

Druhá je výzva k nominacím na Prezidenta a členy Executive Committee, které musí být sekretariátu OISTATu zaslány do 17. února 2004. Plné znění výzvy Click here.

Webová stránka OISTATu

Gustaf Kull nedávno vytvořil nový design stránek. Očekáváme Vaše reakce a podněty. Od 1. ledna 2004 se již nebudou používat adresy www.oistat.nl a secretariat@oistat.nl, používejte pouze www.oistat.orgsecretariat@oistat.org. Změnte si nastavení ve vašich adresářích.

Stránka Agenda na webové stránkce se stává užitečným prostředkem pro informování o akcích OISTATu i dalších divadelních akcích, takže nás nezapoměňte informovat i o akcích vašeho národního střediska.

Nadcházející zasedání

Edukační komise: 11.-15.12.2003, Barcelona, Španělsko
Scénografická komise : 17.-20.3. 2004- Long Beach, USA
Executive Committee: květen 2004 – Helsinki, Finsko
Governing Board: září, 2004, Taipei, Tchaj-wan
Architektonická komise: září 2004, Taipei, Tchaj-wan