Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Nový prezident OISTATu, nová Exekutiva – s Českem!

Novým prezidentem OISTATu  byl zvolen na Kongresu v Taipei Bert DETERMANN, / The Netherlands/,

nová Exekutiva OISTATu bude pracovat ve složení:

Duncan Ei-Eu Chang  /Taiwan/ – vicepresident

Hazem Shebl /Egypt/ – vicepresident

Kevin Ringdon /USA/ – tajemník

Jan K. Rolník /Česko/ – pokladník

Ivo Kersmaekers /Belgium/

Sean Crowley /UK/

Marina Raytchinova /Bulgaria/