Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Jana Preková nejen o vernisáži výstavy Salon české scénografie

17. října se v prostoru obchodního domu Kotva na pražském Náměstí republiky odehrála
vernisáž SALONU české scénografie 2017. Akce je podporována IDU / ČOSDAT – Českou
sekcí OISTAT – mezinárodní organizace divadelních umělců, architektů a techniků.
Ve třetím patře obchodního domu Kotva – slavné normalizační brutalistní stavby, postavené
mezi 1970 -75 manžely Věrou a Vladimírem Machoninovými – letos prezentuje své práce 27
vystavujících scénografů, světelných designérů a kostýmních výtvarníků.

Zdá se, že výstava SALONU nám nabízí celé spektrum forem jak scénografii vystavovat, či nevystavovat. Je to vlastně pobídka k diskusi, kterou můžeme očekávat na Sympoziu SALONU. To proběhne pod názvem „Poločas rozpadu: Podoby a proměny současné scénografie“ 3.11. v 10–15 hodin v Pražském kreativním centru, na Staroměstském náměstí 4.

Na výstavě, architektonicky a výtvarně koncipované mladým scénografem a performerem
Matějem Sýkorou jsou zastoupena tradičně prezentovaná díla v podobě modelů inscenací,
vzniklých v průběhu minulých čtyř let, či v rámci výuky na DAMU, frontální fotografie scénografií, prezentujících scénografickou část inscenací bez účasti herců, fotografie zaznamenávající dramatické situace v průběhu představení, kresby scénosledů, záznamy z komunikace výtvarníka a režiséra, videa, zaznamenávající zlomky představení.
Na druhé straně jsou zde vystavena díla, která spíše citují určitý pohled výtvarníka na dané
téma, nezávislé na konečné podobě inscenace – jde o instalace, prezentující výtvarné objekty v určitém volném kontextu vůči tématu představení, videa, která jsou inspirována tématy ale v koncové podobě jsou nezávislá na textech předlohy, performativní provokace, kostýmy, které sice v představení hrály ale zde žijí totálně svébytným životem bez vztahování se ke způsobu inscenování či k charakteru hry… Vznikají tak nová výtvarná díla, která již s inscenovanou hrou mají společný jen výchozí bod.
Je zřetelné, že nastupující generace vývarníků polemizuje s označením scénografa, který
„slouží“ hře a tvoří k textu přímo vazbený obraz.

Situace ukazuje na diskusi, zda se vystavená díla mají přímo vztahovat k textu, který na výstavě nemůže být zřetelný a s nímž se nelze seznámit. Je možné, že se výtvarná složka osvobozuje a je v otevřeném či mlhavém vztahu s předlohou… k takto chápané post-realitě patří i akce na vernisáži, které byly vytvořeny jako samostatná umělecká či designová díla bez divadelních souvislostí.

SALON české scénografie zahájil František Fabián, ředitel ČOSDAT, dále Denisa Šťastná za IDU a Leoš Kocman, ředitel OD Kotva, moderovala Judita Hoffmanová. Ti poděkovali jak vedení IDU, umělcům, architektovi výstavy, tak i manažerce Z. Rudolfové a studentům SUPŠ, kteří s instalací pomáhali.

Vystavující umělci:

Vladimír Houdek • Daniel Dvořák • Nitish Jain • Tereza Magnan • Marie
Gourdain • Judita Mejstříková • Karolína Srpková • Andrea Dudková • Andrea Mužíková • Jan
Matýsek • Petra Goldflamová Štětinová • Richard Pešek jr. • Anna Chrtková • Lenka
Řezníčková • Irena Marečková • Dragan Stojčevski • Jan Machát • Sylva Marková • Tereza
Špindlerová • Gabriela Prochazka • Simona Rybáková • Šimon Caban • Matěj Sýkora • Eufrasio
Lucena Muñoz • Anežka Vonášková • Martin Bitala • Marie Jirásková • Erik Bartoš • Petra
Vlachynská

Vernisážová performance „Sčuchnutí“ byla v režii Petry Vlachyňské, zúčastnila se jí dále
Hanele Poislová a Jana Orlová, Lucie Králová promítla svůj film Hranice pachu. Večer nám zpříjemnila také performance Tantehorse: Vivisectic – Miřenka Čechová a Sabina Bočková, hudbu během večera obstaral Michal Cáb s projektem Augiášův scénický chlév. Foodartový stůl vytvořily Marie Svobodová a Zuzana Čižmářová.

Před samotnou výstavou nás architekt výstavy pozval na obhlídku specifického prostoru obchodního domu, jehož terasy nabízejí jeden z nejúžasnějších pohledů na Prahu a v jehož podzemních útrobách se skrývá pro umělce provokativní prostor s točnou. Zde se také odehral neformální koncert a multimediální akce Gamera, která poukázala na netradiční možnosti, které tento typ staveb nabízí.