Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Diskusní sympozium na téma „Současná česká scénografie: poločas rozpadu“

Diskusní sympozium na téma „Současná česká scénografie: poločas rozpadu“

24. dubna 2014, 10 – 15 hodin

České centrum Praha

Výzva k předkládání návrhů prezentací

Diskusní sympozium na téma „Současná česká scénografie: poločas rozpadu“ se zaměří na stav současné české scénografie z hlediska tematických okruhů, které ji ovlivňují, determinují a kontextualizují:

1)      Současná česká scénografie ve vztahu k novým technologiím a multidisciplinárním postupům

2)      Současná česká scénografie a její postavení ve vztahu k dění ve světě a středoevropském regionu

3)      Současná česká scénografie po roce 1989 a ve vztahu k tradici a předchozím generacím

4)      Současná česká scénografie ve vztahu k teorii, terminologii a výzkumu

Sympozium se koná v rámci Salonu české scénografie 2013/2014, který po sedmileté pauze pořádá Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT, https://cosdat.idu.cz) a je v pořadí pátou přehlídkou tohoto druhu. Datum Salonu české scénografie bylo záměrně načasováno do „poločasu“ mezi dvěma ročníky Pražského Quadriennale, aby výstava byla jakousi inventurou současné české scénografické tvorby.

Diskusní sympozium bude mít strukturu krátkých prezentací (max. 15 minut), po nichž bude následovat diskuse. Akce je otevřena účastníkům z ČR i z dalších zemí, jednací jazyk je čeština. Prezentace mohou být teoretického(např. analýza problematiky) i praktického rázu (např. prezentace vlastní tvorby). Příspěvky budou strukturovány do tematických bloků, po nichž bude následovat diskuse.

Během sympozia je možné využít projekční plátno a internetové připojení. Návrhy na prezentace je nutné předložit do 20. března 2014, a to na základě odeslání vyplněné přihlášky (přihláška ke stažení zde) prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: martina.cerna@divadlo.cz.

Spolupořadatelem diskusního sympozia na téma „Současná česká scénografie: poločas rozpadu“ je Institut umění – Divadelní ústav. Sympozium tvoří součást cyklu expertních kulatých stolů zaměřených na problematiku současného českého divadla, české národní identity a mezinárodní spolupráce v oblasti umění (více viz http://www.idu.cz/cs/oddeleni-mezinarodni-spoluprace-a-pr) a výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, stream identita (více viz http://www.idu.cz/cs/mapovani-kulturnich-a-kreativnich-prumyslu-v-cr-20).

Salon české scénografie 2013/2014

Divadlo Reduta, Brno
22. 11. –  6. 12.2013

České centrum Praha
Rytířská 31, Praha 1
1. 4. – 2. 5. 2014
vernisáž 1. 4. 2014, 18 hodin

Vystavující umělci:
Kateřina Bláhová • Jana Boháčková, Vladimír Burian • Šimon Caban • Jozef Ciller • Gimonfu (Jan Adamus, Ondřej Bělica) • Petra Goldflamová Štětinová • Sylva Zimula Hanáková • Lenka Jabůrková • Marie Jirásková • Lucie Loosová • Petr Matásek • Kateřina Miholová • Tomaš Morávek • Lucie Nováčková • Richard Pešek • Kamila Polívková • Jana Preková • Marta Roszkopfová • Romana Redlová • Simona Rybáková • Tomáš Rusín • Peter Smetáček • Vladimír Soukenka • Matěj Sýkora • Zuzana Štefunková Rusínová • Kristýna Täubelová • Martin Vlček • Renata Vosecká • Barbora Zelníčková