Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Český a slovenský SALON scénografie

Vynikající osobnosti československé scénografie,  například  Josef Svoboda, František Troster, Ladislav Vychodil, Ludmila Purkyňová, Aleš Votava, Jaroslav Malina, konstituovaly postavení oboru na světové špičce a i v současnosti dodnes inspirují divadelní tvůrce z celého světa. Na základě jejich úspěchů mj. vznikla nejstarší a nejobsáhlejší světová přehlídka scénografie, divadelního kostýmu a architektury Pražské Quadriennale, které se koná jednou za čtyři roky v Praze. Od roku 1977 se v mezidobí mezi PQ začaly pořádat , jakožto národní předvýběr pro účast na PQ, Národní přehlídky české scénografie, na něž  posléze navázal Salon české scénografie.

České národní středisko mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT) společně s Institutem umění- Divadelním ústavem připravilo další ročník oborové přehlídky SALON české scénografie, jehož první část se konala na podzim v pražské Kotvě.

V roce 100. výročí vzniku československého státu se k tomuto Salonu díky spolupráci s partnerskými slovenskými organizacemi – Divadelným ústavem Bratislava a Pro SCENA připojí scéničtí výtvarníci slovenští, aby společně v koprodukci s Národním divadlem Brno ve foyeru Divadla Reduta představili své práce veřejnosti odborné i laické v co nejširší škále.

Salon je otevřen scénografům – scénickým a kostýmním výtvarníkům a architektům bez ohledu na národnost a státní příslušnost, kteří tvoří pro divadla domácí, t. česká a slovenská, jakož i případně pro zahraniční scény.Ve svých dílech budou – jak etablovaní výtvarníci známých jmen, tak  jména méně známá, čerství absolventi či dokonce studenti příslušných uměleckých oborů  bez věkového omezení – prezentovat své práce z  období mezi dvěma ročníky PQ /2015-2019/ v široké škále scénických umění bez žánrového vymezení /tj. pro divadla činoherní, hudební, loutková, taneční ap. avšak i film, televizi apod. projekty se scénicko výtvarným přesahem, jako site specific apod. Českého Salonu se na podzim v Praze účastnilo  cca 25 vystavujících, včetně známých tvůrců jako Jana Preková, Simona Rybáková, Daniel Dvořák, do slovenské části jsou rovněž přihlášeny přední osobnosti jako Jozef Ciller, Peter Čanecký, Marija Havran.

Salon, který je tak v současné době jedinou a největší přehlídkou současných trendů ve scénografii a zároveň  platformou výměny  intelektuálních, estetických a kulturních podnětů v oblasti scénického výtvarnictví,  nabídne i bohatý doprovodný program /komentované prohlídky, workshopy, odborné symposium za účasti  odborníků z partnerských zemí Visegrádu, Pecha Kucha ap./ a jistě se  stane událostí stejně přínosnou pro tvůrce a zájemce o divadelní a výtvarné i jiná umění, jakož i přitažlivou  pro běžné návštěvníky.