Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Architektonická soutěž na World Stage Design 2022

Uzávěrka 30. 4. 2022 

World Stage Design 2022

https://wsd2021.ca/tac/