EN

ČOSDAT

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

VOLBY do vedení Technologické komise OISTATu

VOLBY do vedení Technologické komise OISTATu

Během výročního zasedání divadelních techniků, které se uskuteční ve dnech 28. listopadu až 1. prosince 20158 v rakouské Vídni, proběhnou volby nového předsedy Technoligické komise OISTATu. Přrihlášky je třeba odeslat do 30. května t.r. na adresu: headquarters@oistat.org.

Povinné přílohy přihlášek:

doporučující dopis národního centra OISTAT, odborný životopis a vyjádření o záměrech činnosti komise.

Více viz níže:

Extension Call for Candidates for the Chair of OISTAT Technology