Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

The Alfréd Radok Awards 2011

Production of the Year
1) Paul Claudel: The Break of Noon (Polední úděl), Theatre in Dlouhá Street (Divadlo v Dlouhé), Prague, directed by Hana Burešová, adapted by Hana Burešová and Štěpán Otčenášek
2) Patrik Ouředník, Dora Viceníková, Jan Mikulášek: Europeana, National Theatre Brno – Reduta Theatre (Divadlo Reduta – Národní Divadlo Brno), Brno, directed by Jan Mikulášek
3) Philip Glass: Les Enfants Terribles, National Theatre (Národní divadlo), Prague, directed by Alice Nellis

Best Actress
Helena Dvořáková – Ysé in the production of Hana Burešová The Break of Noon (Polední úděl), Theatre in Dlouhá Street (Divadlo v Dlouhé), Prague

Best Actor
Martin Pechlát – Andreas Karták in the production of David Jařab The Legend of the Holy Drinker (Legenda o svatém pijanovi), Prague Chamber Theatre – Comedy Theatre (Pražské komorní divadlo – Divadlo Komedie), Prague

Theatre of the Year
1) Prague Chamber Theatre – Comedy Theatre (Pražské komorní divadlo – Divadlo Komedie), Prague
2) National Theatre Brno – Reduta Theatre (Divadlo Reduta – Národní Divadlo Brno), Brno
3-4) Buranteatr, Brno
3-4) Theatre in Dlouhá Street (Divadlo v Dlouhé), Prague

Best Czech Play in Repertory
1) David Drábek: Chocolate Eaters  (Jedlíci čokolády), Klicpera Theatre (Klicperovo divadlo), Hradec Králové, directed by David Drábek
2) Miroslav Bambušek: Czech War (Česká válka), Theatre on the Balustrade (Divadlo Na zábradlí), Prague, directed by Martin Glaser   
3) Petr Zelenka: Endangered Species (Ohrožené druhy), National Theatre (Národní divadlo), Prague, directed by Petr Zelenka

Best Set Design
1) Martin Černý – set design for the production The Break of Noon (Polední úděl) by Paul Claudel, Theatre in Dlouhá Street (Divadlo v Dlouhé), Prague
2-3) Marek Cpin – set design for the production Embarrasing Torture (Trapná muka) by
Karel Čapek and Jan Mikulášek, Goose on a String Theatre (Divadlo Husa na provázku), Brno
2-3) Jan Nebeský and Jana Preková – set design for the production King Lear (Král Lear) by William Shakespeare, National Theatre (Národní divadlo), Prague

Best Music
1) David Babka – music for the play Wanted Welzl by Karel František Tománek, Dejvice Theatre (Dejvické divadlo), Prague
2) Aleš Březina – music for the play King Lear (Král Lear) by William Shakespeare, National Theatre (Národní divadlo), Prague
3-4) Miloš Štědroň – music for the play Leoš, or, Your Most Faithful (Leoš aneb Tvá 
3-4) Xindl X (Ondřej Ládek), Dalibor Cidlinský jr. – music for the play Cyrano!! Cyrano!! Cyrano!! by Edmond Rostand, Pavel Kohout, Xindl X, Theatre in Vinohrady (Divadlo na Vinohradech), Prague

Talent of the Year
Michal Isteník, actor

Playwright’s Competition
1) Jan Kratochvíl: Vladimir’s Slut (Vladimirova děvka)
2) Nenad Djapić: Vienna Sin (Vídeňský hřích)
3) Iva Procházková: Gross (Brutto)