EN

ČOSDAT

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Srpková, Karolína

* 1993, studentka scénografie

 

Karolína Srpková studovala Polský jazyk a literaturu na Masarykově univerzitě v Brně a od roku 2014 je studentkou scénografie na JAMU v Brně, v ateliéru Jana Štěpánka. V roce 2014 se jako vystavující zúčastnila výstavy performačních kostýmů NOISECAT. Vytváří grafické návrhy a absolvuje mnohé odborné workshopy (např. Základy svícení na divadle, 2014 / Využití technických materiálů, 2014 / Workshop s Martinou Zwyrtek – ROLE,2016 / kostýmní workshop se Simonou Rybákovou 2016/ workshop light designu, 2016.) Scénograficky a graficky pak spolupracovala na několika inscenacích: Vávro, vidíš hvizdu? (Divadlo na Orlí, Brno, 2014), Zkrocení zlé ženy(DIFA JAMU, Brno, 2016), Princezna Hamlet (Divadlo Feste, Brno, Specific 2016), Psí hřbitov (DIFA JAMU, Brno, 2016), Bůh je DJ (Divadlo na Orlí, Brno, 2014) a další.

Více zde: http://lettresdecaroline.wixsite.com/portfolio

„Čím je pro Vás současná scénografie?“

„Současná scénografie je pro mě možností hromadné “manipulace” publika, kýženým směrem. U každého diváka by mělo docházet k myšlenkovému pohybu, znepokojení, otázkám. Taková scénografie by měla pokládat právě otázky a vytvářet napětí mezi podobou a významem. Současná scénografie je polemikou mezi historií a současností. Mezi přesností vizuální a přesností významovou.”