EN

ČOSDAT

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Řezníčková, Lenka

1992, urbanistka, studentka scénografie
 

Lenka Řezníčková absolvovala studium urbanismu na brněnské VUT a v současnosti studuje scénografii v ateliéru Marie Jiráskové na brněnské JAMU. Mladá autorka se věnuje scénografii, kresbě i malbě, urbanismu, aktivismu, veřejnému prostoru a divadlu s mezioborovým přesahem.

 

Čím je pro mě současná scénografie?

„Scénografii chápu v širším slova smyslu, přesahující divadelní prostředí. Scénografie je pro mne zhmotnění postojů, názorů, cítění. Práce s veřejným prostorem, architekturou, společností. Umělecké zpracování okolního světa v jakékoliv podobě.“