EN

ČOSDAT

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Prochazka, Gabriela

*1990, výtvarnice, studentka scénografie

Gabriela Procházka je studentkou Fakulty Umění a Designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Vystudovala Vyšší odbornou školu a Střední uměleckou školu Václava Hollara. V roce 2015 absolvovala stáž ve švédském Alingsås, zúčastnila se letní drážďanské akademie a o rok později prošla školením v rakouském Hallein. V současné době působí v Praze, kde se jako umělkyně zaměřuje především na nová média. Zabývá se hledáním nových způsobů vyprávění prostřednictvím světelných efektů. Jak o sobě sama tvrdí, spolupracuje v poslední době se zvukovými designéry proto, aby se naučila překládat své zvukové scény do specifického uměleckého jazyka. Gabriela Prochazka se zabývá vytvářením nových typů zkušeností a skutečností, které mohou vznikat během živých audiovizuálních vystoupení. Snaží se prozkoumávat hranice a křižovatky scénického designu, světelného designu, instalací, audiovizuálních a divadelních představení, klubových scén a uměleckého světa.

 

 

 “Čím je pro Vás současná scénografie?”

„Studuji digitální média na Fakultě Umění a Designu, se zaměřením na použití nových technologií (světlo, zvuk, projekce, sensory). Ať už v galerijním či divadelním prostředí, mne zajímá aplikace těchto prvků tak, aby se staly další možnou rovinou zkoumání narace příběhu. Zároveň nejde vnímat scénografii odrtženě od dalších prvků jako zvuk, pohyb na jevišti a v ideálním případě je všechno jedna synestetické entita.“