EN

ČOSDAT

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Mužíková, Andrea

* 1991, studentka scénografie

Andrea Mužíková studovala v letech 2010 – 2013 na Slezské univerzitě v Opavě obor Sociální práce a sociální politika a poté Veřejnou politiku a lidské zdroje na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2016 je studentkou scénografie na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, v ateliéru doc. Jany Prekové. Během svých studií absolvovala kurz arteterapie a čtyř-semestrové doplňující pedagogické studium, realizované v rámci CŽV na PdF Masarykovy univerzity v Brně. Působila jako lektorka arteterapie, v roce 2015 se podílela na organizaci festivalu současného slovenského filmu Nad Scalou sa blýská a v letech 2015 – 2016 také absolvoval praktickou stáž v kreativním centru Industra v Brně.
 
 

„Jaké umělecké dílo/ počin Vás v posledních měsících nejvíce zaujalo?“

Instalace od Jane Alexander, Africké dobrodružství.“

 

„Čím je pro mě současná scénografie?“

Tvorba v prostoru, čase a situaci. S hranicemi, které můžu pořád objevovat.