EN

ČOSDAT

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Mejstříková, Judita

* 1996, studentka scénografie

 

Judita Mejstříková pochází z Prahy, kde vystudovala Arcibiskupské gymnázium. V současné době studuje druhým rokem scénografii na Divadelní fakultě JAMU v Brně v ateliéru doc. Jany Prekové. Scénografii se věnuje již od svých sedmnácti let, v poslední době nejvíce v rámci spolupráce s operním spolkem RunOperun. Mezi její zrealizované divadelní práce patří např. scéna k inscenaci Na dotek (Režie: Zuzana Horáková, studentská skupina OLDstars 2017).

Více zde: http://runoperun.cz/

„Jaké umělecké dílo/ počin Vás v posledních měsících nejvíce zaujalo?“

„Nedávno mě naprosto neočekávaně zasáhla výstava Gott my life (která se zabývala kariérou Karla Gotta), kna kterou jsem se dostala v podstatě nechtěně a náhodou. Po její návštěvě se stále vracím k tématu komerce a komercializace, adorace idolů, a k různým typům diváků/divaček i cílových skupin, na které se umělec/umělkyně svým dílem obrací.“

„Čím je pro Vás současná scénografie?“

„Současné divadlo je pro mě prostředkem ke kritice a reflexi současné společnosti. Scénografie je jedním z hlavních vyjadřovacích prostředků, které jsou pro představení určující. V současné době, ve které divadlo dospělo do stádia, které by se dalo nazvat post post modernou, je těžké najít nové formy vyjádření, které by nebyly založeny jen na prázdném konceptu. Současná scénografie je pro mě tedy hledáním těchto nových forem vyjádření.“