Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

SCÉNOGRAFICKÉ SYMPOSIUM POLOČAS ROZPADU 4.1 a další doprovodné akce v rámci SALONu

SCÉNOGRAFICKÉ SYMPOSIUM POLOČAS ROZPADU 4.1

MEZINÁRODNÍ SCÉNOGRAFICKÉ SYMPOSIUM V RÁMCI VÝSTAVY SALON ČESKÉ A SLOVENSKÉ SCÉNOGRAFIE 2018
25. 5. 2018 11,00-16,30 Tržnice Brno (Zelný trh 14-16, Brno)

CALL FOR PAPERS! (informace níže)

SHOWCASE SOUČASNÉ SCÉNOGRAFIE U-KAŽ & M-LUV
25. 5. 2018 20,00 Tržnice Brno (Zelný trh 14-16, Brno)

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT) ve spolupráci
s Institutem umění – Divadelním ústavem (IDU), slovenským Divadelným ústavem
Bratislava a sdružením PRO SCENA, polským Instytut Teatralny Zbigniewa Raszewskiego, maďarským Hungarian OISTAT Centre a Česko-německým fondem budoucnosti

pořádá mezinárodní diskusní symposium:

POLOČAS ROZPADU 4.1

Vzhledem k potřebě mezinárodní reflexe v kontextu divadelních kultur střední Evropy proběhne během festivalu Divadelní svět Brno jednodenní setkání českých, slovenských, polských, maďarských a německých scénografů, teoretiků a pedagogů: Poločas rozpadu 4.1.
Jedná se o čtvrté z řady odborných sympozií nad stavem, podmínkami a možnostmi současné
scénografie. Cílem diskuzního setkání je reflexe současné tvorby v jednotlivých zemích jak po umělecké stránce, tak z hlediska technologických trendů a finančních i kulturních podmínek.
Symposium je určeno převážně odbornému publiku z řad scénografů, kostýmních výtvarníků,
světelných / zvukových / video designérů, teoretiků a historiků divadla a studentům těchto
oborů, zároveň ale cílí i na širší veřejnost se zájmem o tuto uměleckou disciplínu.

Přijďte sdílet své zkušenosti a názory k současné scénografické praxi, nebo seznámit se s pohledem zahraničních tvůrců.
Vstup volný.

Účast na symposiu potvrdilo pět zahraničních mluvčích, kteří otevřou jednotlivé tematické sekce a následnou diskuzi dalších účastníků.

KEYNOTES:

Lukas Noll (GER / www.lukasnoll.de)

Agata Skwarczynska (PL / www.agataskwarczynska.pl)

Juli Balázs (HU/ www.julibalazs.com)

Fruzsina Nagy (HU)

Ján Ptačin (SK / www.jaonmi.tumblr.com)

Amálie Bulandrová (CZ)

Tomáš Kubart (CZ)

 

TÉMATICKÉ BLOKY:

 • SCÉNOGRAFIE & INSTALACE: potenciál scénografie jako výstavního objektu /
  scénografie jako výtvarné umění: jak a proč vystavovat scénografii
 • SCÉNOGRAFIE & TECHNOLOGIE: současná scénografie ve vztahu k technologiím a
  multidisciplinárním postupům / materiál versus virtuální scénografie
 • SCÉNOGRAFIE & SVĚT: vztah scénografie vůči socio / politickým tendencím ve
  střední Evropě
 • SCÉNOGRAFIE & TEORIE: teorie, terminologie, výzkum / specializace profesí: designér – programátor – operátor / scénograf – konstruktér
 • ENVIRONMENTÁLNÍ & POLITICKÁ SCÉNOGRAFIE: scénografie a divadelní versus nedivadelní prostředí: mezioborové živé akce

 

SHOWCASE U-KAŽ & M-LUV

25. 5. 2018 20,00-21,30 Tržnice Brno (Zelný trh 14-16, Brno)

Součástí symposia je i otevřená večerní prezentace U-KAŽ & M-LUV: Účastnící mohou představit svou aktuální tvorbu, zdroje inspirace, reflexi aktuálních trendů scénografické praxe či jiný oborový příspěvek v krátkých, 7 minutových vstupech formou pecha kucha prezentace (např. 14 obrázků a 30 sekund na komentář jednoho).
Pro tuto část symposia vybíráme prezentující především z uměleckých oborů, kteří mohou
neformálně představit svá realizovaná i nerealizovaná scénografická díla. Cílem prezentace je
seznámit se s prací mladých umělců s osobitým pohledem, tvůrčím přístupem a neobvyklými
zdroji inspirace.
Důvodem zařazení prezentace U-Kaž & M-luv na večer dne konání symposia je snaha o aktivní propojení teoretiků a praktiků divadelního (zejména scénografického) umění.
Kromě zástupců jednotlivých zemí V4 a Německa dostanou prostor především čeští
scénografové a teoretici (profesionálové i studenti).

PŘIHLAŠTE SVOU PREZENTACI JEŠTĚ TEĎ!

Zájemce o prezentaci prosíme o následující informace:

V rámci sympozia Poločas rozpadu 4.1. (Příspěvky by neměly nepřesáhnout 30 minut. Přihlásit se mohou také kolektivy se vzájemně propojenými příspěvky. Přihlášky včetně anotací zasílejte do 20. dubna 2018 na níže uvedené emailové adresy. Program bude zveřejněn koncem dubna 2018):

• název příspěvku v AJ
• abstrakt v AJ
• jméno a příjmení prezentujícího (a autora děl, je-li jiný)
• kontaktní údaje
• (instituce)

V rámci showcase U-KAŽ & M-LUV (Příspěvky by neměly nepřesáhnout 7 minut. Přihlášky včetně anotací zasílejte do 20. května 2018 na níže uvedené emailové adresy. V případě naplnění kapacity večera mají přednost nejdříve došlé prezentace. Program bude zveřejněn během první poloviny května 2018).

• název prezentace v AJ nebo ČJ
• anotace (cca 300 znaků) v AJ nebo ČJ
• jméno a příjmení prezentujícího (a autora děl, je-li jiný)
• kontaktní údaje
• (instituce)

Přihlášky prosím zasílejte na:

a) Amálie Bulandrová (Masarykova univerzita, Brno): bulandrovaamalie@gmail.com
b) Tomáš Kubart (Masarykova univerzita, Brno): talbot.ulysses@gmail.com