Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

SALON zahájen!

V pátek 4. května vpodvečer byl ve foyeru brněnského divadla REDUTA slavnostně zahájen SALON – tentokráte české a slovenské scénografie!

Výstava prezentující za poslední čtyři roky práce scénografů, kostýmních výtvarníků a jevištních designerů byla oproti podzimní „Kotvě“  obohacená o výtvarnice / např. J. Preková, Z. Štefunková ad./, studentskou sekci JAMU, kostýmy /mj. S. Rybákové/, především však – v roce výročí oslav 100 let  založení společného státu Československa – rozšířena o slovenské kolegy – vystavují zde vedle etablovaných „velkých“ jmen slovenské scény /např. J. Ciller, P. Čanecký, M. Havran/ i  scénografové střední generace a mladší, včetně studentů VŠMU.

Vernisáž zahájil F. Fabián, prezident pořádající České organizace scénografů, divadelních architektů a techniků, jejíž tehdy československé centrum stálo před 50 lety u vzniku této mezinárodní nevládní organizace, dále s díky za poskytnutí prostoru ND Brno, za partnerství a kolegialitu, přípravu a organizaci  mj. M. Potůčková za IDU Praha,  Z. Šnircová za DÚ Bratislava a N. Šimunová za ProScena . A. Bulandrová upozornila na připravované symposium  Poločas rozpadu a na závěr za výtvarníky P. Čanecký vyjádřil potěšení z možnosti této „nostalgické“ společné prezentace výtvarníků.

Posléze následovalo scénické čtení Poločas rozpadu a foodartové pohoštění.